Zpět na úvodní stránku

Nabídka mentorů

 • Bc. Pavel Dorňák
  Mentoring v jazycích: Čeština
  1. Web IT, s.r.o.
  Radlická 180/50, 150 00 Praha 5
  CEO

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague

  Zodpovědnosti

  • Kompletní vedení firmy, plánování, fakturace, obchod, kontroling, podpora a motivace stávajících členů, zapojování nováčků, strategická jednání a zejména vytváření firemních procesů.

  Motivace

  • Chci poskytnout prostor a možnost náhledu aktivním a motivovaným studentům do reálného světa podnikání, přípravy podnikatelských plánů a jejich realizace. Ukázat, že život není jen o penězích, když pochopíte jejich zákonitosti a "filosofii". Většina mých projektů se točí kolem on-line světa a je proto dostatečně rychlá pro příkladné ukázky.
 • Luca Ferretti
  Mentoring v jazycích: Angličtina
  Accolade Holding, a.s.
  Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
  Manager, Development, Data Ingestion

  Vzdělání

  • Bc. v oboru Computer Science

  Zodpovědnosti

  • Our team plays central role in gathering information from sources outside the company to our internal systems, we are the one who allows others to work.

  Motivace

  • We have an international team which consists of several different nationalities with different experiences and background. We would be glad to welcome someone who is interested in working with SQL, Python and Data. We love to share new ideas, perspective and mentor new team members. Therefore, it was natural for our team to take part in the mentorship program.
 • Ing. Jiří Holub
  Mentoring v jazycích: Čeština
  AKKA Czech Republic s.r.o.
  Siemensova 2717/4, Praha 5 – Stodůlky, 155 00
  Head of Department - CAE Simulation & Digitization

  Vzdělání

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

  Zodpovědnosti

  • Disciplinární a odborné vedení 3 skupin a 20+ vývojových specialistů. Strategický rozvoj v segmentu a s klíčovými klienty. Plánování a rozvoj kompetencí. Rozvoj digitalizace v AKKA. FEM skupina (strukturální, zejména dynamické nebo explicitní analýzy - výpočtová podpora vývoje produktů - PERMAS, ANSYS, LS-Dyna, ADAMS...), CFD skupina (R&D - 1C a 3D termodynamické CFD simulace, El-Mag simulace, vývoj metodiky a zkoumání možností pro vývoj budoucích produktů -FLUENT, MAXWEL, OpenFoam...), Skupina digitalizace a robotizace - DevOps SW pro vývojové týmy, projekty z oblasti Big data, IoT, Robotizace atd. - Python, C++, Atlasian...)

  Motivace

  • Baví mě práce s lidmi a moc rád předám své zkušenosti někomu, kdo stojí na začátku své kariéry. Na druhou stranu mě zajímá pohled dnešních studentů na svět, na mou práci nebo třeba na firmu, kde pracuji. Tím, že se vzájemně pochopíme, usnadníme obecně vzájemnou spolupráci.
 • Ing. Martin Šolc, Msc. MBA
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  ASSA ABLOY Group
  Boudníkova 2506/1, Praha 8, 180 00
  Global Commercial Director

  Vzdělání

  • University of Economics in Prague - National Economics, management in multicultural environment, economic policy
  • The Nottingham Trent University - Economics and Management
  • Cambridge Business School - MBA - Marketing and Public

  Zodpovědnosti

  • Developing and executing commercial strategy with full P&L ownership, leading business units to ensure delivering corporate targers/KPIs in the most efficient way, providing accurate sales forecasting, sales progress to lead predictable business, driving country team performance and talent management, align internally and externally all relevant stakeholders towards corporate strategy and directions

  Motivace

  • V souladu s mým osobním rozvojem a širokými pracovními zkušenostmii napříč různými obory a zaměřením jsem se rozhodl sdílet své dosavadní znalosti dál. Bude mi ctí navázat touto cestou kontakt se studenty, které zajímá praktické využití znalostí v reálném životě a rádi by konfrontovali své teoretické úvahy v praxi. Rád budu v roli coache, mentora, který pomůže nasměrovat správným směrem, včetně udržení motivace, zaměření a osobní angažovanosti. Těším se také na spolupráci, která dále obohatí naopak mé znalosti, rád se něco nového naučím a oboustranně tak se studenty přispějeme ke vzájemnému rozvoji.
 • Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D.
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Ayming Česká republika s.r.o.
  Vinohradská 2577/178, Praha 3
  R&D manager

  Vzdělání

  • Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Materiálově-technologická fakulta, Ing.
  • Mendelova univerzita v Brně, Technologie odpadů, Ph.D.
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Ing.

  Zodpovědnosti

  • Komplexní poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
  • Péče o klienty z různých oblastí průmyslu v celé České republice od MSP až po významné hráče na trhu

  Motivace

  • Jako absolventka univerzit si uvědomuji, že pro studenty je spolupráce s praxí neocenitelnou zkušeností pro jejich další působení a lepší zorientování se v počátku jejich kariéry. Proto bych ráda předala něco z nabytých zkušeností ze zajímavé oblasti poradenství a z prostředí mezinárodní poradenské společnosti.
  • Osobně jsem velmi ráda v kontaktu s lidmi z různých oblastí a velmi vítám různé názory a přístupy. Proto i prostřednictvím tohoto programu přivítám další pohled a nové impulzy „ z venku“.
 • Ing. Ladislav Balšán
  Mentoring v jazycích: Čeština
  AŽD Praha s.r.o.
  Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106, Praha 10
  Projektový manažer - divize automatizace silniční techniky

  Vzdělání

  • VŠB - TU Ostrava, Fakulta strojní

  Zodpovědnosti

  • Řešení projektu realizace technologie na dálničním tunelu Pohůrka D3, řešení realizace telematických systémů a technologií v silniční dopravě.

  Motivace

  • Předání zkušeností z realizované praxe získané při výstavbě technologické části Tunelového komplexu Blanka, včetně následného provedení veškerých komplexních zkoušek a uvedení do provozu. Omezení střetu teoretické části s částí ryze praktickou v současné relizaci telematických systémů.
 • Dana Boudreau
  Mentoring v jazycích: Angličtina
  Broadcom
  CA CZ, s.r.o., V Parku 2343/24, Chodov Praha 4
  Product Manager - DevOps

  Vzdělání

  • North Carolina State University, Electrical Engineering

  Zodpovědnosti

  • As a leader is agile development I direct Broadcom Mainframe Application Development solution portfolio. This includes setting strategy and product direction for the Endevor, InterTest, File Master Plus and SymDump solutions. I work closely with Broadcom´s mainframe customers to improve software delivery and developer productivity.
 • James Branam, MBA
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina, Němčina
  Broadcom
  CA CZ, s.r.o., V Parku 2343/24, Chodov Praha 4
  Senior Manager of R&D Software

  Vzdělání

  • Southwestern Oregon College - General Arts and Sciences, Oregon State University - English, German, UJAK in Prague - MBA

  Zodpovědnosti

  • Responsible for an organization of 75 employees across eight products, including storage, output management and workload automation products. Mentor and coaching experience. Hiring and Termination. Motivating employees to go above and beyond their regular duties. Training new employees. Reviews of performance and performance improvement plands. Cross-functional collaboration. Responsible for PTC website development.

  Motivace

  • I would like to share some of the experience I have gained in managing a truly globally diverse team. This includes pitfalls and best practices. How to develop skills for managing such teams. I would like share discuss various types of leadership and each one´s probability of success.
 • Radka Eliašová
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Broadcom
  CA CZ, s.r.o., V Parku 2343/24, Chodov Praha 4
  Senior Scrum Master - Mainframe Division

  Vzdělání

  • Vysoká škola finančně správní, Fakulta matematiky a informatiky

  Zodpovědnosti

  • I am responsible primarily for help the self-organizing, self-managing teams achieve their goals. As an Agile Master I am responsible for teaching Scrum, implementing and enforcing Scrum practices, identifying and eliminating impediments.

  Motivace

  • Practical experience, personal development and willingness to learn brought me to IT and then to the world of agile development. I am keen on this world and I interested in providing practical experience to candidates.
 • Ing. et. Ing. Jiří Novák, MBA
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  CGI IT Czech Republic s.r.o.
  Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 13
  Director Consulting Services divize Space

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní - Letecká doprava
  • Vysoká škola Báňská – Technická Universita v Ostravě, Fakulta Hornicko-geologická - Ekonomika řízení
  • MBA, Ústav práva a právní věd - Management obchodu

  Zodpovědnosti

  • Business development a péče o zákazníky v oblastech satelitních technologií (navigační systém Galileo, European GNSS agency atd.) a Retailu
  • Vedení týmu především juniorních specialistů/absolventů v oblastech viz výše
  • Dohled nad projekty v Retailu a v oblasti satelitních technologií
  • Spolutvorba firemní dlouhodobé i střednědobé strategie

  Motivace

  • Především je to možnost pomoci studentům poznat rozdíly mezi studiem a praxí společně s možností ukázat, jak funguje velká nadnárodní IT konzultační společnost a co obnáší pro takovou společnost pracovat. V neposlední řadě je to pro mě možnost potkat potenciálně zajímavé kandidáty do svého týmu, který je tvořený převážně absolventy nebo začínajícími profesionály, a který se věnuje inovativním technologiím jako je například využití dat ze satelitů pro dálkové pozorování Země.
 • Ing. Petra Horová
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Consultora s.r.o.
  Litvínovská 609/3, Praha
  Energetická konzultantka

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - fakulta stavební

  Zodpovědnosti

  • Tvorba PENB, zpracování odborných posudků pro dotační programy Nová zelená úsporám, Kotlíkové dotace, Dešťovka, IROP

  Motivace

  • Energetická náročnost budov je v dnešní době s ohledem na legislativu velmi aktuální téma. Hlavní náplní mé práce je pomoc majitelům rodinných i bytových domů s návrhem takových stavebních úprav, které zlepší kvalitu jejich bydlení, sníží náklady na provoz objektu a zároveň umožní zisk finanční podpory z veřejných prostředků. Ráda bych náplň své práce blíže představila dalším mladým lidem, jelikož praxe získaná v průběhu studia je, dle mého názoru, velmi důležitá při výběru dalšího směru v rámci stavebnictví.
 • Ing. Jan Škoda
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Consultora s.r.o.
  Litvínovská 609/3, Praha
  Projektový a cenový manažer, Jednatel společnosti

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - fakulta stavební

  Zodpovědnosti

  • Zastupování investorů/developerů v řízení jejich investic
  • Organizování výběrových řízení
  • Tvorba smluvních dokumentů
  • Řízení klientských změn
  • Organizace a řízení teamu výstavbových projektů
  • Zajištění chodu společnosti
  • Tvorba nabídek
  • Nábor a příjem nových zaměstnanců
  • Marketing společnosti

  Motivace

  • Jako bývalý student ČVUT, fakulty stavební, jsem se ve IV. ročníku účastnil tohoto programu. Několik dnů strávených s daným manažerem pro mě bylo velmi inspirativní a rozhodující pro mé další studium. Dnes mohu říci, že jsem v rámci magisterského studia zvolil správný směr. Byl bych rád, kdybych nyní jako mentor mohl ukázat práci projektového/cenového manažera tomu, kdo by se tímto směrem chtěl ubírat či by ho tato práce ve stavební oboru zajímala.
 • Ing. Jan Vitouš
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Consultora s.r.o.
  Litvínovská 609/3, Praha
  Energetický konzultant, management klientských změn

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - fakulta stavební

  Zodpovědnosti

  • Vypracování průkazu energetického hodnocení budov, energetického hodnocení budovy pro dotační programy SFŽP
  • Projektová dokumentace pro dotační programy SFŽP
  • Provádění inspekce nemovitosti
  • Management klientských změn

  Motivace

  • Současná doba vyžaduje vysoké nároky na energetickou náročnost budov a kvalitu vnitřního prostředí v nich. Mylnou představou stavebníků i běžných projektantů je zvyšování nároků na obálku budovy, jedná se ovšem o komplexní disciplínu návrhu budov včetně technických systémů používaných v domech. Bohužel zažitý separovaný systém návrhu budovy je často praktikován ve vyučovaných předmětech ve školách. Rád bych se programu zúčastnil jako mentor, abych umožnil studentům pohlédnout na problém návrhu energetických úsporných budov jako celek.
 • Ing. David Baťa
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
  Průmyslová 2299, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
  Team leader procesních inženýrů

  Vzdělání

  • Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno

  Zodpovědnosti

  • Určení a prosazování strategie oddělení
  • Jednání s dodavateli (nákup nových zařízení, modernizace a inovace, servisní zásahy)
  • Vedení týmu procesních inženýru (10 lidí)
  • Podpora jejich profesionálního rozvoje
  • Odborný dohled nad projekty a činnostmi
  • Rozdělování úkolů
  • Spolupráce při plánování výroby a kvality s ostatními odděleními
  • Nábor nových členů týmu
  • Podpora oddělení údržby a ostatních segmentů oddělení (profesionální rozvoj, technická a metodická pomoc)

  Motivace

  • Při mém studiu byla malá možnost ověřit si znalosti a dovednosti i v reálné praxi a ujistit se, že zvolené studijní zaměření je tím, co si přeji dělat po zbytek života, jelikož teorie a praxe jsou většinou dvě velice rozdílné odvětví. Mám rád komunikaci s lidmi a věřím, že případný mentoring bude prospěšný pro obě strany. Studentovi přinese pohled do reality pracovního života a možné spojení teoretických poznatků s praxí, díky kterým si může ověřit, zda to co studuje a co ho baví, ho může bavit i při vykonávání budoucí profese.
 • Bc. Martin Kolman
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Eltodo a.s.
  Novodvorská 1010/14, Praha 4, 142 00
  Vedoucí úseku IT služby

  Vzdělání

  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

  Zodpovědnosti

  • Ve skupině ELTODO jsem vedoucím úseku IT služeb, mám na starosti tým lidí, kse kterými se společně staráme o kompletní zabezepečení infrastruktury podniku, a to od L1 user support až po L3 support na serverech a HW. Dále s staráme o síťovou infrastrukturu - switche, routery, FW a wifi. Mým úkolem je maximalizovat efektivitu prostředí, snížit provozní náklady a zajistit maximální zabezpečení.

  Motivace

  • Chtěl bych pomoci mladým lidem se startem jejich kariéry a rád bych jim nastínil, jak to vypadá na centrech IT podpory, jak se řící různorodý tým a rád bych předal alespoň část svého know-how
 • Ing. Petr Fojtů
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Ernst & Young, s.r.o.
  Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1
  Manažer oddělení kybernetické bezpečnosti, IT poradenství

  Vzdělání

  • ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

  Zodpovědnosti

  • Metodické vedení a koordinace bezpečnostních a penetračních testů
  • Poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti pro společnosti napříč všemi sektory
  • Business development v oblasti kyberneticé bezpečnosti
  • Subject Matter Expert

  Motivace

  • Rád pomohu studentům rozšířit obzory, aby se přesvědčili, že kariéra v IT nemusí být jen o programování a nekonečném sezení za počítačem. Kariéra je stezka, na které se dá najít spoustu zkratek, ale i slepých uliček a o své zkušenosti z této cesty se rád podělím, protože úspěch mých mentees je i mým úspěchem.
 • Ing. Jaromír Kuželka
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Ernst & Young, s.r.o.
  Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1
  IT analytik

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze, FEL

  Zodpovědnosti

  • Business Analytik v týmu Financial Services Risk Management (FSRM)

  Motivace

  • Jsem rád, že mohu předávat nabyté znalosti dále. Myslím, že oblast IT analýzy je specifická tím, že odbornost se získává z velké části až zkušeností v praxi. Proto mi dává smysl začít s předáváním zkušeností co nejdříve, ideálně již při studiu. Na oplátku rád získám povědomí o současných studentech – o problémech, které řeší, jak se dívají na studium, život a profesní dráhu.
 • Ing. Jakub Tesař
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Ernst & Young, s.r.o.
  Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1
  Manažer týmu Inovací a technologického poradenství

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická

  Zodpovědnosti

  • Specializuji se zejména na (agilní) projektové řízení, IT poradenství a technologické poradentsví se zaměřením na inovace, služby založené na nejnovějších technologiích a obecně inovativní řešení.

  Motivace

  • Po několikaleté zkušenosti z byznysového prostředí a mezinárodní praxe bych rád tyto zkušenosti nasdílel a zároveň motivoval k budování vlastní kariéry.
 • Ing. Martin Holečko
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Etnetera, a.s.
  Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
  Co-founder at Etnetera Group

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague - Master in Computer Science and Engineering

  Zodpovědnosti

  • Currently Martin leads Future Port Prague, an international futuristic conference and festival focusing on exactly that. Since 2017, it has become a leading Central Ceuropean gathering of innovators, enthusiasts, and leaders with 10k+ annual attendance. Back in 1997 Martin co-founded Etnetera, today a group of hi-tech companies reinventing their clients´ businesses for the digital age.

  Motivace

  • Za těch 20 let od promoce na ČVUT FEL jsem měl to neuvěřitelné štěstí tvořit, spolupracovat a podnikat se skvělými lidmi jak tady doma tak z celého světa a učit se od nich, že vlastní vize, hodnoty a smysl, proč věci děláme, jsou mnohem důležitější než jak je děláme. Rád se o vše, co jsem se naučil, podělím dál.
 • David Kimball, MBA
  Mentoring v jazycích: Angličtina
  GE Aviation
  Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
  Catalyst Product Line Leader

  Vzdělání

  • University of Dayton, Xavier University

  Zodpovědnosti

  • Lead operations, EIS readiness, KPIs, support active pursuits & negotiation strategies
 • Msc Zdeněk Pala, Ph.D.
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  GE Aviation
  Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
  Advanced Lead Engineer - Project Management

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague, Faculty of nuclear sciences and physical engineering

  Zodpovědnosti

  • Currently member of plant leadership team at Prague site of GE Aviation responsible for controlling the product costs. Leading cross-functional teams from engineering, sourcing & manufacturing with goal to complete cost focused projects using lean and 6 sigma principles.

  Motivace

  • Europe needs to grow its technical talent to succeed in the dynamic word today since aviation is at the forefront of engineering, we have the duty of both sharing our expertise and getting inspired by young innovative minds; needless to say, I do miss my old job of teaching & mentoring students.
 • Ing. Milan Šlapák, PhD
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  GE Aviation
  Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
  Generální ředitel GE Aviation Czech, Jednatel, Commercial Director

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague - Faculty of Transportation Science

  Zodpovědnosti

  • Driving the overall growth of GE in the Czech Republic and Slovakia to build 1B USD business by 2025 and to increase GE employment by 500+ employees within the country

  Motivace

  • Pomoci vychovat budoucí generaci lídrů českého leteckého průmyslu
 • Msc Andrea Sorrentino
  Mentoring v jazycích: Angličtina
  GE Aviation
  Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany
  CTH Senior Quality Manager

  Vzdělání

  • University of Pisa - Industrial Enginnering

  Zodpovědnosti

  • Project Quality Management, 6 Sigma and Lean, Auditing - AS9100 certified, Statistical analysis

  Motivace

  • The motivation to join is because I think that sharing my 18+ years knowledge in world-class companies to news generation is a key for creating future great managers.
 • Ing. Ivona Dvoranová
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Google Czech Republic, s.r.o.
  Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5
  Analytical Consultant, Google

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague - Management and Economy of an Industrial Enterprise, Management of Development Projects

  Zodpovědnosti

  • Provides insights to the business through analysis of revenue and sales activity data to drive and effectiveness of our sales teams. Analyzes large amounts of data and seek opportunities to help clients maximize their online potential and meet their objectives. Responsible for operations, business planning and reporting within the region consisting of CZ, SK, HU & RO

  Motivace

  • Jako student ČVUT jsem v minulosti byla zapojená do mentoringového programu jako mentee a tato zkušenost byla pro mě velmi přínosná, proto bych se do programu ráda zapojila teď už z druhé strany a pomohla někomu dalšímu v rozvoji a směřování své kariéry.
 • Ing. Ingrid Popovič
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Google Czech Republic, s.r.o.
  Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5
  Associate Product Marketing Manager for Czech Republic & Slovakia

  Vzdělání

  • Comenius University, Faculty of Management, Slovakia

  Zodpovědnosti

  • I'm driving SMB B2B marketing strategy of direct channels for Czech Republic, Slovakia and Hungary in order to grow number of new advertisers and their business growth. Moreover I manage Digital Garage (Google Pomáháme Česku růst, Digitální garáž) which has the main aim goal to educate and empower digital skills of students and SMBs in CZ/SK/HU.

  Motivace

  • I believe that one's success depends on the commitment to learn and develop each day in the area we're passionate about. My mentors have helped me to understand and develop my potential and I'll be glad to do the same for anybody else.
 • Viktor Jasanský, MSc., MBA
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Hexagon Metrology, s.r.o.
  Litvínovská 609/3, 190 00 Praha
  Regional Business Controller for CEE

  Vzdělání

  • SBS Swiss Business School, Zürich, Switzerland - MBA in International Management
  • Rotterdam School of Management, Rotterdam, The Netherlands - MSc. and CEMS Master’s degree
  • Institute of Economic Studies, Charles University - Economic Theories

  Zodpovědnosti

  • Controlling, interpreting and managing financial performance of the CEE region in Hexagon
  • Presenting our business performance to the management and consequently to shareholders
  • Sensing and detecting possible issues and opportunities
  • Ensuring we do things right (according to both – internal and external rules)
  • Being the right hand to the Vice President of CEE
  • Developing the business
  • Guiding and organizing the CEE Controller team (5 people)
  • Regular reporting of our financial performance withing the team
  • Forecasting and budgeting

  Motivace

  • Rád pomůžu studentovi/studentce lépe pochopit práci business controllera, aby se mohl/a lépe rozhodovat o své první pracovní pozici a rychleji se zorientoval/a ve svých kariérních plánech. Otevřeně jim mohu dát své nejlepší rady a budou tak schopni vyvarovat se chyb a snadněji rozpoznat příležitosti. Mně samotnému dá mentoring příležitost rozvíjet soft skills (listening, explaining, sensing, guiding). Mentoring je pro mě něco jako olej pro motor. Pomáhá plynulejšímu chodu. Prospívá jak menteemu a mentorovi tak ve finále i firmám.
 • Ing. Petr Zajíček
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Komerční banka
  Na Příkopě 33, 11407 Praha 1, Česká republika
  Recruitment Manager, Digital HR Enabler, Technology Employer Branding

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta informačních technologií

  Zodpovědnosti

  • Na základě zkušenosti mohu nabídnout zkušenosti z oblastí: sestavení týmu, HR témat když firma začne růst, na co si dát pozor v dodavatelských smlouvách, jak uspět v obchodních jednání, jaké nabídky a cenotvorbu očekávají různě velcí zákazníci, jak zlepšovat organizaci práce, ať už agilní nebo projektovou formou, a třeba i to, jak uspět v rámci výběrové řízení.

  Motivace

  • Mít si kam zajít pro radu, ověřit, jak neprůstřelný je můj nápad a postoj, nebo jen tak si utřídit vlastní myšlenky, to jsou ty případy, kdy je mentor neocenitelný. Několikrát jse si to v různých situacích sám zažil a byl rád, že mám za kým zajít! Nějaký čas už působím i na té druhé straně, kdy probíráme různé pohledy na daná témata s kolegy z KB, vedoucími firem různých velikostí, studenty vysokých a středních škol nebo začínajícími StartUpy. A že sdílení funguje a fungovat bude si tak stále potvrzuji a jsem rád, že ho mohu nabídnout i Vám!
 • Ing. et Ing. Jan Kučera
  Mentoring v jazycích: Čeština
  KPMG Česká republika, s.r.o.
  Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8
  Associate Manager - Technology

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta informačních technologií, Vysoká škola ekonomická - Fakulta podnikohospodářská, University of Tampere

  Zodpovědnosti

  • Projektový management - Řízení IT projektů nebo kontrolní dohled nad programem v roli Quality Assurance. IT Governance - IT strategie a transformační projekty (např. podpora během fúzí společností zahrnují tvrobu nové architektury, definic nových projektů, návrh organizační struktury, atp.). Agilní transformace - od metodik k nástrojové podpoře. IT poradenství - aneb cokoliv na pomezí IT a businessu.

  Motivace

  • Mentoring vidí jako ideální příležitost, jak během studia nahlédnout do praxe k zajímavým projektům. Benefit vidím pro obě strany, protože během mentoringu budeme kombinovat naše pohledy na řešení různých situací a projektů. Řešit budeme konkrétní příklady z mé praxe od pochopení potřeb klienta/přípravy nabídky včetně návrhu přístupu projektu, přes způsob ověření informací a tvorby doporučení až po finální prezentace.
 • Ing. Martin Matějka
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  KPMG Česká republika, s.r.o.
  Pobřežní 1a, 186 00 Praha 8
  Associate Manager - Business Intelligence

  Vzdělání

  • University of Economics, Prague – Information Systems and Technologies / Corporate Performance Management

  Zodpovědnosti

  • I am an Associate Manager at Management Consulting department responsible for delivery of Business Intelligence and Data Management projects.My focus is mostly on Data Warehousing, Reporting, Data Governance & Management and Data Quality with experience chiefly in (but not limited to) financial sector. In my daily practice I am responsible for the overall delivery including requirements gathering and analysis, delivery approach definition, management of the project team and expectations management.

  Motivace

  • I would like to share my insights gained on interesting projects in dynamic environment during the last couple of years in order to provide my mentees with better understanding of o the Business Intelligence and Data Management areas, o as well as the Management Consulting / Advisory practice, o and last but not least the skills needed to succeed in such environment.
 • Ing. Vladimír Dušek
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  MSD IT
  Riverview Building, Svornosti 3321/2, 15000 Praha 5
  Assoc. Director

  Vzdělání

  • Technical University of Ostrava - Faculty of Metallurgy and Materials Engineering

  Zodpovědnosti

  • Passionate about helping direct reports be successful in both meeting their project commitments and helping them to discover and achieve their potential in the organization. Contributing ideas, experience and knowledge to define and establish the Global Project Management Office Capability to ensure continued growth and engagement of our PMs within the organization.

  Motivace

  • Mě samotného často v životě posunulo, když jsem si mohl o věcech, které jsem řešil, promluvit s někým jiným a získat jeho náhled.
 • RNDr. Miroslav Lovčinský, PhD
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  MSD IT
  Riverview Building, Svornosti 3321/2, 15000 Praha 5
  Assoc. Director, Program/Project Management

  Vzdělání

  • Charles University - Faculty of Mathematics and Physics

  Zodpovědnosti

  • Responsible for portfolio of projects in research IT area and management of team of project managers working on research and manufacturing IT projects-programs

  Motivace

  • Mé důvody k účasti na programu jsou dva - jednak je to možnost využít a sdílet něco ze zkušeností, které jsem nasbíral a pak také možnost sám se něco nového naučit.
 • Ing. Ivo Horský
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  nangu.TV, a.s.
  Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8
  Chief Operations Officer, R&D Manager

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague – Faculty of Electrotechnical Engineering, Master Degree
  • MSP practitioner – Programme management, Change management, IPR
  • Prince practitioner – Project management
  • Prince 2 Agile, practition

  Zodpovědnosti

  • Managing development and support of complex innovative product built on latest technologies. Managing R&D department with main focus on stabilization, quality of deliverables and predictability of outputs. Moving product towards carrier grade quality - reliability, robustness, scalability

  Motivace

  • Měl jsem štěstí na skvělé mentory a rád bych poslal jejich zkušenosti dál
  • Spolupráce s lidmi, kteří mají zájem se posunout, obohacuje obě strany
  • Mnohokrát jsem narazil a říkal si, kdyby mi to někdo řekl dříve…
 • Martin Šnajdr
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Vedoucí Přenosové sítě

  Vzdělání

  • Elektro

  Zodpovědnosti

  • Provoz přenosové vrsty sítě Ministerstva vnitra ČR, což obnáší rozsáhlé spektrum činností počínaje uzavíráním smluv s dodavateli, zajištění pracovních pohotovostí, provádění oprav v režimu 24/7, vyhodnocování SLA a reporting.

  Motivace

  • Chci názorně ukázat studentům, co od nich bude vyžadovat reálné pracovní prostředí. Pokud díky tomu dokáží rozpoznat, jaké studijní poznatky v následné praxi použijí a na co se při studiu soustředit, bude mít naše společné snažení smysl.
 • Ing. František Hána
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Operátor ICT a.s.
  Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
  Data Analyst & DevOps

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta informačních technologií

  Zodpovědnosti

  • Datová analýza nad městskými daty, architektura a realizace prostředí pro běh Datové platformy (https://operator-ict.gitlab.io/golemio/documentation/), podpora členů týmu.

  Motivace

  • Do programu Mentoring bych se rád přidal jako absolvent FIT ČVUT, který nabral již zkušenost v praxi a pomohl studentům se podívat do reálného prostředí.
 • Martin Hapl
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Pex
  Revoluční 7, 110 00 Praha
  General Manager

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická - nedokončené

  Zodpovědnosti

  • I have spent the last 20 years working mostly for software startups in the U.S., with a short period when I was working for a large multinational company. During this time, I went through expert, team leader, director, vice president and general manager. However, I have never given up on technical curiosity, always trying to understand intricacies of products that my team was working on. My experience includes har skills like architecture of data pipelines, various techniques for data management, design of application interface and ineractions; and sof skills like how to operate a company, hire people and make them happy.

  Motivace

  • I can help those of you wha are curious how to use data to efficiently run things, and it doesn´t matter whether it would be a process in manufacturing, business on the internet, on HR department.
 • PhDr. Irena Jelínková Havránková
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Práčská 3338/3, CZ-106 00 Praha 10
  Vedoucí oddělení náboru a vzdělávání, správní úsek

  Vzdělání

  • Univerzita J.A.Komenského Praha

  Zodpovědnosti

  • Vytváření a realizace personální strategie ŘSD ČR, strategie náboru a výběru nových zaměstnanců, zavádění nových HR procesů, stragegie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, strategie tvroby procesu hodnocení zaměstnanců, vedení projektů v oblasti náboru, vzdělávání, rozvoje, hodnocení a interní komunikace, vedení týmu specialistů.

  Motivace

  • Jelikož se většinu mé kariérní dráhy věnuji personalistice, poslední 3 roky ve společnosti ŘSD ČR, kde jsem nastavila proces náboru a výběru zaměstnanců, zavedla pravidelné vzdělávání manažerů a v současné době pracuji na přípravě strategie hodnocení zaměstnanců, ráda bych nabídla studentům své zkušenosti z velké státní organizace s celorepublikovým působením, která je současně největším investorem dopravních staveb v České republice. Zároveň mohu nabídnout zprostředkování případné stáže, zpracování bakalářské či diplomové práce, v některém z organizačních útvarů ŘSD ČR. Ráda přijímám podněty a výzvy od mladé generace, jejichž vnímání světa je odlišné a proto velmi obohacující.
 • Ing. Martina Hrušková
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Práčská 3338/3, CZ-106 00 Praha 10
  Vedoucí oddělení specialistů

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - fakulta stavební

  Zodpovědnosti

  • Řízení projektů, koncepce výstavby nových staveb, vedení týmu specialistů, výběrová řízení na veřejné zakázka, metodika a aktualizace technických předpisů.

  Motivace

  • Jako absolvent ČVUT fakulty stavební bych studentům ráda přiblížila zajímavé projekty v oblasti dopravní infrastruktury. Chci jim umožnit zapojit se do projektů v oblasti stavitelství i dopravního inženýrství již v průběhu studia. Jsem velmi ráda v kontaktu s lidmi z různých oblastí, osobně přivítám nové impulzy a výzvy.
 • David Grossenbacher
  Mentoring v jazycích: Angličtina, Němčina
  Siemens
  Siemensova 1, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
  Head of Global Competence Center Material Handling, located in Prague

  Vzdělání

  • Hochschule für Technik Rapperswil - Mechanical Engineering (Major in Mechatronics and Automation)

  Zodpovědnosti

  • Leader of a team of experts who prepare and consult electrical drive solutions for logistics and automotive applications, David´s team has a global presence

  Motivace

  • Digitalization accelerate our live and change the way how career passes go dramatically. Globalization is a buzzword most of us are effected on the job market today stronger ever before. For an individual this increase the job market on the one side and increase the pressure to compete with other very talented candidates from the entire world on the other side. I feel very fortunate to get very valuable advises from different important personality during my career and had the chance to work in many different corners of the globe. For me mentoring programs can be a fruitful base for further career development for both mentor and a mentee. The mentee is able to participate from the experience and professional network. Interesting for me as a potential mentor is the fact that the new technologies are developing so fast that it is hard to follow all the new trends. I hope to learn from younger talented Mentees how they see the world today and tomorrow.
 • Ing. Ladislav Plachý
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Siemens
  Siemensova 1, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
  Vedoucí technického poradenství pro automatizaci a pohony, produktový manažer a koordinátor technických školení

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

  Zodpovědnosti

  • Operátorské panely, průmyslová PC, SCADA aplikace, WinCC flexible, WinCC 7.x, WinCC v TIA Portalu - prosazení nových produktů na českém trhu, hledání řešení pro konkrétní zákazníky. Vedení skupiny technického poradenství firmy Siemens, technické poradenství pro vizualizační systémy, školení zákazníků, přednášky na středních a vysokých školách.

  Motivace

  • Pro možnost stát se mentorem pro studenty ČVUT mne přivedla snaha předat mé dlouholeté zkušenosti při tvorbě operátorské úrovně automatizačního projektu (HMI). Myslím si, že právě studenty ČVUT by takové informace mohly zajímat a být jim přínosem pro jejich karieru po ukončení vysoké školy. K dispozici mám ten nejmodernější HW a SW firmy Siemens. Ve firmě Siemens se věnuji technické podpoře v oblasti HMI, jsem produktový manažer pro HMI a v neposlední řadě i lektor v našem školicím středisku, což mi přineslo zkušenosti, jak znalosti v mém oboru předávat.
 • Ing. Vít Janďourek
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina, Němčina
  ŠKODA AUTO, a.s.
  Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, 293 60
  Manager - Logistické projekty a automatizace

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

  Zodpovědnosti

  • Zodpovědnost za plánování a realizaci automatizovaných řešení v rámci logistických projektů. Tzn. Automatické skladování a vyskladňování materiálu, robotické sekvencování materiálu, automatická přeprava materiálu dle požadavků výrobních závodů, tzn. lakoven, svařoven a montážních linek v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. V rámci Koncernového logistického týmu (VW, Audi, Seat, Porsche, Lamborghini, Bentley, Scania) předávání know-how pro automatizační řešení v koncernových logistikách.

  Motivace

  • Rád bych pomohl rozvinout získané teoretické znalosti ze studia do oblasti využitelné v profesní oblasti nejen v logistice. V rámci své profese mohu poskytnout seznámení se se špičkovými technologiemi a případě se zapojit při jejich realizaci. Nabízím jedinečná témata pro vypracování diplomových prací. Pro studenty je pohled do praxe, zejména seznámení se s logist. procesy a technologiemi obrovským plusem pro praktické uplatnění.
 • Ing. Petr Vaníček
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Správa železnic, státní organizace
  Dlážděná 1003/7, 110 00 Nové Město
  Vedoucí oddělení přípravy Praha 1

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

  Zodpovědnosti

  • Vedení oddělení zajišťujícího projektovou přípravu staveb na území Hlavního města Prahy a v přilehlém okolí.

  Motivace

  • Prostřednictvím programu Mentoring bych chtěl studentům pomoci s přechodem do pracovního života, jenž nebývá vždy jednoduchý. V rámci navázané spolupráce bychom společně prošli procesem přípravy železničních staveb u Správy železnic, státní organizace, tj. jednoho z největších státních investorů. Mým cílem je studentům ukázat, že i práce u státní organizace nemusí být vůbec tak nezajímavá, jak si ji veřejnost často představuje a její atraktivita může směle konkurovat soukromému sektoru.
 • Ing. Jan Ovečka
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Vaše budoucnost.cz
  Pobřežní 46, Praha 8 186 00
  Oblastní manažer

  Vzdělání

  • Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů

  Zodpovědnosti

  • Věnuji se náplňování naší vize, což se dá shrnout do jedné věty - Tvoříme svět, ve kterém lidé budou žit bohatší a svobodnější život. Konkrétně vybírám, školím a zaučuji nováčky a starám se o VIP klienty ve světě financí. Zároveň vedu tým o cca 10 lidech, který manažersky řídím.

  Motivace

  • Chci pomoci mladých lidem se zorientovat ve světě a dobře se rozhodnout o svém povolání a životním poslaní
 • Bc. Oldřich Turner
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Vaše budoucnost.cz
  Pobřežní 46, Praha 8 186 00
  Oblastní ředitel

  Vzdělání

  • Vysoká škola ekonomická v Praze - International Business

  Zodpovědnosti

  • Vedení skupiny 40 spolupracovníků složených z poradců i manažerů. Mám na starosti nejen personální otázky, ale i obchod a marketing.

  Motivace

  • Baví mě práce s mladými lidmi. Baví mě předávat jim zkušenosti a know-how a vzpomínám, jak jsem jako student hltal každé slovo člověka z branže a tuto možnost chci nabídnout i dnešním studetnům.

Kontakt

Ilona Prausová
Tel: 224 353 427
E-mail: ilona.prausova@cvut.cz

Můj mentor byl perfektní člověk a rozhodně mě motivoval a plně ho respektuji. Je to obrovská osobnost.

Vítězslav Štván, student FEL