Nabídka mentorů

Obor:
Společnost:
 • Aleš Dynda
  Projektový manažer a konzultant
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechniky, Ekonomika a řízení v elektrotechnice

  Zodpovědnosti

  • Jsem projektový manažer a konzultant, pomáhám lidem a firmám efektivně realizovat smysluplné projekty. Aktuálně jsem manažerem projektové kanceláře v Českých radiokomunikacích, kde vedu tým projektových manažerů a mojí zodpovědností je jim pomáhat, vytvářet prostředí, ve kterém mohou dobře vést projekty a dosahovat požadovaných cílů. Jsem zodpovědný za metodiku a vnitřní procesy firmy týkající se projektového řízení.

  Motivace

  • Jako projektový manažer mám mnoho zkušeností z různých oblastí, různých firem, kultur. Díky projektům pomáhám naplňovat rozličné obchodní cíle, setkávám se s mnoha lidmi z různých oborů a částí světa a stále více si uvědomuji, jak moc by mi na začátku moji kariéry pomohlo, kdyby se mnou někdo podobné zkušenosti sdílel. Proto jsem se v roce 2014 přihlásil do programu mezifiremního mentoringu Together2Grow. Od té doby jsem nejen získal certifikaci mentora, ale hlavně jsem sdílel svoje zkušenosti s mnoha mladšími, začínajícími projekťáky. Předával jsem jim svoje znalosti, diskutovali jsme, řešili zapeklité situace, společně nacházeli řešení a zároveň jsem od nich získával nový pohled na to co dělám. Tato oboustranně obohacující zkušenost je pro mě hlavní motivací proč se účastnit programu mentoringu. A navíc na mojí alma mater :-)
 • Ing. Martin Šolc, Msc. MBA
  Country Manager USA
  Agroecopower LLC
  Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3, Žižkov
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • University of Economics in Prague - National Economics, management in multicultural environment, economic policy.
  • The Nottingham Trent University - Economics and Management.
  • Cambridge Business School - MBA - Marketing and Public Relations

  Zodpovědnosti

  • Plná zodpovědnost za obchodní výsledky
  • Definování a realizace obchodní strategie
  • Akviziční činnost a rozvoj distributorské sítě

  Motivace

  • V souladu s mým osobním rozvojem a širokými pracovními zkušenostmi napříč různými obory a zaměřením jsem se rozhodl sdílet své dosavadní znalosti dál. Bude mi ctí navázat touto cestou kontakt se studenty, které zajímá praktické využití znalostí v reálném životě a rádi by konfrontovali své teoretické úvahy v praxi. Rád budu v roli kouče, mentora, který pomůže nasměrovat správným směrem, včetně udržení motivace, zaměření a osobní angažovanosti. Těším se také na spolupráci, která dále obohatí naopak mé znalosti, rád se něco nového naučím a oboustranně tak se studenty přispějeme ke vzájemnému rozvoji.
 • Ing. Michal Balihar
  Vedoucí úseku – CAE Computation & Simulation Akkodis CZ
  Akkodis CZ s.r.o.
  Daimlerova 1161/6, 301 00 Plzeň
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina, Němčina

  Vzdělání

  • University of West Bohemia, Pilsen: Aplikovaná mechanika

  Zodpovědnosti

  • Disciplinární a odborné vedení 4 týmů
  • Strategický rozvoj vedených týmů v segmentu numerických simulací
  • Plánování a rozvoj kompetencí, jednotlivců a businessu např: Analýzy v oblastech automotive, mobility, defense, aerospace či Simulace proudění, životnosti, crashové simulace, vibrace
  • Moje role v současnosti je vybalancovat požadavky tří světů. Odpovědnost vůči managementu, zákazníkům a vůči týmu.

  Motivace

  • Baví mne, ptát se proč a vymýšlet co a jak a pomáhat druhým se zlepšovat.
  • Od školního věku rád řeším problémy, a to jak matematicky, tak prakticky.
  • V rámci studia v zahraničí jsme se nadchnul tím, že existují jiné pohledy na svět a kultury, jiné způsoby práce.
  • Od absolventa jsem se za 18 let dostal do pozice vedoucího úseku a rád vytvářím takové podmínky pro začínající profesionály, aby se mohli rozvíjet a pracovat na zajímavých příležitostech v mezinárodním měřítku.
  • Využívám svých zkušeností, znalostí globálního vývoje v oboru a nadhledu pro řešení výzev pro technologické lídry.
  • Zaměření: Odborný mentoring prozkoumání oblasti výpočtů a kariérní mentoring.
 • Ing. Jiří Holub
  Head of Department - CAE Simulation & Digitization
  Akkodis CZ s.r.o.
  Daimlerova 1161/6, 301 00 Plzeň
  Mentoring v jazycích: Čeština, Němčina

  Vzdělání

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Obor: Konstrukce strojů a zařízení – vývoj technických zařízení s CAX

  Zodpovědnosti

  • Disciplinární a odborné vedení 5 týmu a asi 50+ vývojových specialistů. Stratrgický rozvoj v segmentu a s klíčovými klienty. Plánování a rozvoj kompetencí. Specializovaná vývojová podpora moderních produktů:
  • Tým DIGITALIZACE – aplykační SW vývoj (Python, …), DevOps, AI, BigDATA, BI (PowerBI)
  • Tým ROBOTICS – Embeded SW Development (C++, …), Virtuální validace (Ros, Gazebo, …)
  • Tým FEM Simulations – strukturální, zejména dynamické nebo explicitní analýzy – výpočtová podpora vývoje produktů (PERMAS, ANSYS, LS-Dyna, ADAMS, ….)
  • Tým System Simulations – R&D – 1D a 3D termodynamické CFD simulace, El-Mag simulace, vývoj metodiky a zkoumání možností pro vývoj budoucích produktů (FLUENT, MAXWEL, OpenFoam, …)
  • Tým Test Automations – Automatizace testů a validace kompexních elektronických systému, HIL, SIL, MIL (ProveTech, LabView, …)

  Motivace

  • Jako mentor se snažím poskytnout mladým lidem cenné rady a zkušenosti, které jsem získal během své profesní kariéry a osobního života. Avšak pro mě není mentoring pouze o jednostranném předávání informací. Mým cílem je také porozumět pohledu a potřebám mladých lidí, aby mi umožnili lépe pochopit, jakými výzvami a překážkami procházejí. Věřím, že tato vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností může vést k významnému růstu a rozvoji pro obě strany. V roli Mentora působím již delší dobu a viděl jsem, jak důležité je podpořit a vést mladé lidi na cestě k dosažení jejich cílů a snů.
 • Ing. Lukáš Petřík
  Head of IT
  Akkodis CZ s.r.o.
  Daimlerova 1161/6, 301 00 Plzeň
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Bankovní Institut Vysoká Škola
  • Master's degree [Ing.], IT and Management 2005 - 2009

  Zodpovědnosti

  • Jako IT manažer vedu devíti členný tým zodpovědný za kompletní podporu IT. Tedy od definování strategie, budgetů, L1-L3 support, reportingu po samotnou realizace ať již interních nebo zákaznických projektů.
  • V rámci podpory backoffice a 6 odborných týmů s různými systémy, technologiemi, procesy a zákazníky se potkávám nad tématy od financí, IT support, bezpečnost, automotive, prototypní výroba, letectví aj.
  • Odborně rozvíjím a manažersky vedu tým 9 přímých podřízených a více než 20 externích specialistů, zodpovědných za více než 100 lokálních řešení napříč různými prostředími. Nabízím vhled do problematiky jednání s dodavateli a zákazníky jak interními, tak externími při navrhování a dodávkách IT řešení. Rád se podělím o zkušenosti z auditů a přípravu na audity.

  Motivace

  • Na mentoringu mě zajímá výměna zkušeností a inspirace v nových cílech a motivacích. Mentora dělám již více než 10 let ať již v rámci interních týmů nebo externě. Zaměřuji se na cíle nebo přidanou hodnotu a lidi, nejen na IT. Moje filozofie je, že špatná práce se dá dělat se super lidmi, ale super práce se špatnými lidmi nemá cenu. A to, jestli jsou lidé „špatní“ nebo „super“ dost často záleží na prvotním kontaktu a následném přístupu…
 • Ing. Tomáš Kubeš
  Business Development and Data Science
  Bene Meat Technologies
  Evropská 423/178, 160 00 Praha 6-Vokovice
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Engineer’s Degree, Electrical Engineering and Informatics – Computer Science
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Engineer’s Degree, Corporate Economics and Management

  Zodpovědnosti

  • In the startup, one does everything from coding to taking out the trash, but my speciality is understanding what would customer like and leading and helping others to make it happen.
  • I am also responsible for financials and strategy and helped CREAL to raise approximately 330 mil. CZK from private investors and public grants.

  Motivace

  • Motivace (proč Vás program zaujal, co očekáváte z jeho účasti apod.)
  • Although my first job was an IT specialist at CERN, I always yearned to create something from nothing. So I left CERN and went on to start 3 companies. First two were B2B software endeavors in Prague, you have never heard about them, but there are great things and money to be made in B2B without much attention. The last one is AR/VR deep tech startup in Switzerland, I believe you will hear about it in future. If you are interested to leave your comfort zone and jump into the unknown, let's talk.
 • Pavel Bárta
  Klinický specialista
  Boston Scientific Česká republika, s.r.o.
  Karla Engliše 3219/4, 150 00 Praha, Smíchov
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Biomedicínský inženýr (Magisterský titul) 2014
  • Institut postgraduálního vzdělávání IPVZ v Praze, Klinický inženýr (Atestace v oboru) 2020

  Motivace

  • Kardiologie patří k oborům s nejvyšším uplatněním absolventů škol se zaměřením na biomedicínské inženýrství či elektrotechniku jak v nemocnicích, tak ve firmách. Firma Boston Scientific se zabývá špičkovými technologiemi nejen pro kardiologii, ale i pro další obory jako jsou Endoskopie, či Periferní intervence. Zájemci o stáž se mohou pod vedení velmi zkušeného týmu klinických specialistů nejen zdokonalit v oblasti kardiostimulační techniky, ale také se seznámit s prostředím arytmologických operačních sálů napříč kardiocentry v republice. Mimo jiné, nabízíme i možnost uplatnění ve firmě po skončení stáže.
 • Stanislav Moravec
  Sales Manager
  Boston Scientific Česká republika, s.r.o.
  Karla Engliše 3219/4, 150 00 Praha, Smíchov
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství (magisterské studium)

  Zodpovědnosti

  • Sales manager z medical device segmentu s odpovědností za obchodní výsledky, business development, rozvíjení obchodních vztahů se stávajícími klienty a akvizice nových klientů. Vedu divizní tým obchodních zástupců v mezinárodní společnosti a mou prioritou je vytvářet profesionální a prozákaznické prostředí, kde mohou lidé dosahovat vytyčených cílů a rozvíjet své profesní dovednosti. Mé předchozí zkušenosti jsou z různých obchodních pozic a nadnárodních společností v segmentu medical device.

  Motivace

  • Orientace v korporátním světě se širokou škálou pracovních pozic v oblasti zdravotní techniky v českém prostředí není vždy jednoduchá. Brzké pochopení možnosti uplatnění na trhu v rámci různých pracovních pozic, společností a potenciálu kariérního rozvoje je jedním z klíčů pro spokojenou a úspěšnou kariéru. Rád bych se s případnými zájemci o mé dosavadní zkušenosti podělil. Mou motivací je možnost oboustranného obohacení, tedy mít možnost získat cennou zkušenost mentoringu a poznat současné studenty, jejich náhled na pracovní náplň, motivaci a aktuální problémy.
 • Radka Eliášová
  Engineering Program Manager & Senior Scrum Master
  Broadcom
  CA CZ, s.r.o., V Parku 2343/24, Chodov Praha 4
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Vysoká Škola Finanční a Správní, Fakulta matematiky a informatiky

  Zodpovědnosti

  • Responsible for all Scrum ceremonies. Train the teams in the agile world. Variety of Development methods: Scrum, Kanban, Parallel Development (Extreme Programming), SAFE, Continuous Planning.

  Motivace

  • Practical experience, personal development and willingness to learn brought me to IT and then to the world of agile development. I am keen on this world and I interested in providing practical experience to candidates.
 • Ing. Tomáš Drbal
  Technical director
  BTL Industries
  Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

  Zodpovědnosti

  • Dnes mentor v oblasti výzkumu, vývoje a výroby elektronických zařízení.

  Motivace

  • Moje nejvyšší motivace je pomoci studentům nalézt náplň práce, která je bude bavit, protože v těch činnostech býváme nejlepší, a ještě nás to naplňuje :-) Pokud hledáte, zkusíme to najít spolu. Z náplně pak odvineme témata k mentoringu, v nichž se pokusím být maximálně otevřený a nápomocný.
 • Ing. Ondřej Svatoň
  Head of Marketing and Product Management at Caparol Cluster CZ, SK, (HU)
  Caparol
  Kozomín 501, 277 45 Kozomín
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební,
  • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Německo (roční stáž v MBA programu),
  • ICV, Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o., CIMA-A, Certified Marketing manager

  Zodpovědnosti

  • Přes 18 let se pohybuji v prostředí mezinárodních firem, působících ve stavebnictví, developmentu a oblasti stavebních materiálů a hmot. Mými disciplínami jsou marketing, komunikace, business development a produktový management. Začínal jsem v expertních pozicích, abych následně dostal důvěru jako manažer a dál rozvíjel kariéru tím směrem. A to v úrovni middle, senior i top managementu. Získal jsem cenné zkušenosti jak z období růstu, tak utahování opasků, jak z období vstupů na nové trhy, tak z období ústupů a divestic. Mám zkušenosti s různými obchodními modely i typy zákazníků.

  Motivace

  • Nabízím své zkušenosti a těším se na zvídavé otázky. Mentoring jako jeden z nástrojů osobního rozvoje obohacuje mentorovaného, i mentora. Měl jsem štěstí, že jsem mohl absolvovat různá talent a rozvojová centra, měl jsem mentory, české, i zahraniční. Měl jsem příležitost zpracovat několik oponentur závěrečných prací a na diskuze nad pracemi velmi rád vzpomínám. Věřím tedy, že mám co nabídnout a zároveň se těším, že to bude nová výzva a přínos i pro mě.
 • Ing. František Honsa
  Team leader of developers
  CGI IT Czech Republic s.r.o.
  Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 13
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta informačních technologií - Softvérové inženýrství
  • Czech Technical University in Prague - Software Engineering

  Zodpovědnosti

  • In most areas the standards are clearly defined. If you had a house roof to be rebuilt, it is quite clear that no water leakages should be acceptable. In IT project reality though, most of the IT projects are leaking if not pouring through.
  • IT should be a craft in first place - a well performed craft. This fact should be learnt by young IT students from the very start of their education. That´s why I decided to participate in ČVUT as well as to be professionally taking part in creation of best practises -standards that we should follow and expect.

  Motivace

  • My life has been going in happy spirit since my early childhood. I was born in a pub. There used to be dance parties, music, singing and so the place was full of energy. Perhaps my love to music is rooted here, especially playing the accordion , and passion to share happiness with my attitude for life just like the boys from Liverpool. I was born as an optimist and so I consider everything "to be covered in the ray of sunshine", as my colleague says. When something goes wrong at work, I gladly come up with a joke or a funny gag to cheer up others.
  • I am a qualified manager and team leader of developers with 10 years of experience in Europe and the USA. I have worked on a couple of international assignments in SAP and other software packages. I have an excellent experience in data migration and software development. I have built a solid understanding of material management and production planning in a number of different industries. I am systematic and a good analyst able to find a problem and propose its solution.
  • Besides my full work engagement I also devote my leisure time to several hobbies. Lately, I have totally fallen for playing golf and web projects development with the social networking support, for example the portal "Co je v akci" I spend most of my leisure time on the golf course as well as on the Internet. I highly enjoy the fact that both my hobbies provides me with the opportunity to personally meet many interesting people and get to know new technologies while developing the portal.
 • Ing. Jiří Novák, MBA
  Director Consulting Services divize Space
  CGI IT Czech Republic s.r.o.
  Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 13
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta dopravní, Letecká doprava

  Zodpovědnosti

  • Business development a péče o zákazníky v oblastech kosmických technologií (systémy
  • GALILEO, EGNOS program Copernicus, agentury EUSPA nebo ESA), vedení týmu pracujících
  • na projektech v těchto oblastech, Vedení týmu specialistů, konzultantů (i absolventů a junior konzultantů) v oblastech viz výše, Dohled nad projekty v oblasti satelitních technologií, Spolutvorba firemní dlouhodobé i střednědobé strategie

  Motivace

  • Především je to možnost pomoci studentům poznat rozdíly mezi studiem a praxí společně
  • s možností ukázat, jak funguje velká nadnárodní IT konzultační společnost a co obnáší pro
  • takovou společnost pracovat, Možnost spolupracovat s členem širšího managementu a poznat tak práci manažera se vším,
  • co obsahuje, Poskytnout informace a náhled do oblasti kosmických technologií, kterým se věnuje
  • department, který mám v CGI na starost, V neposlední řadě je to pro mě možnost potkat potenciálně zajímavé kandidáty do svého
  • týmu, který je tvořený také absolventy nebo začínajícími profesionály, a který se věnuje
  • inovativním technologiím jako je například využití dat ze satelitů pro dálkové pozorování
  • Země nebo služby zaměřené na oblast Security u programů jako GALILEO nebo EGNOS.
  • Aktuálně působí v mém týmu 3 konzultanti, které jsem poznal prostřednictvím programu
  • Mentoring v minulých ročnících.
 • Ing. David Baťa
  Team leader procesních inženýrů
  Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
  Průmyslová 2299, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno

  Zodpovědnosti

  • Řízení a organizace výroby; vedení lidí, metodické vedení vedoucích a jejich rozvoj; plánování výroby a zajištění efektivní výroby v požadované kvalitě a kvantitě; implementace procesů vedoucích k trvalému zlepšování procesu; kontrola a hodnocení plnění klíčových ukazatelů (parametrů) výroby; plánování a dodržování rozpočtu; vedení strategických projektů; prosazování a tvorba strategie oddělení (závodu).

  Motivace

  • Při mém studiu byla malá možnost ověřit si znalosti a dovednosti i v reálné praxi a ujistit se, že zvolené studijní zaměření je tím, co si přeji dělat po zbytek života, jelikož teorie a praxe jsou většinou dvě velice rozdílné odvětví. Mám rád komunikaci s lidmi a věřím, že případný mentoring bude prospěšný pro obě strany. Studentovi přinese pohled do reality pracovního života a možné spojení teoretických poznatků s praxí. Díky tomu si může ověřit, zda to co studuje a co ho baví, ho může bavit i při vykonávání budoucí profese.
 • Ing. Martin Krob
  Aircraft Engineer : Engineering - Avionics
  Czech Airlines Technics
  Jana Kašpara 1069/1,160 08 Praha 6
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta dopravní

  Motivace

  • Pracuji jako inženýr avionik na technice letadel, společnosti ČSAT. Zabýváme se opravami a modifikacemi letadel. Mohlo by být zajímavé pro studenty oborů eletkro, strojních nebo dopravních.
 • Pavel Adam
  Test Automation
  DNAI s.r.o
  U Nikolajky 3, 150 00, Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • Soukromá obchodně-podnikatelská a manažerská akademie, s.r.o.
  • Certified Programmer C / SQL, Database programmer

  Motivace

  • Pokud se zajímáte o Linux, automatizaci, virtualizaci nebo fotografii za pomoci tele/super-tele objektivu, pak jste našli právě toho ideálního parťáka na mentoring. V profesním světě je Pavlova vášeň pro Linux, s přesahem do DevOps, velice známá.
  • Jako další oblast, ve které může Pavel obohatit váš rozvoj, se nabízí automatizace včetně CI/CD a testing, analýzam a mikromanagement v oblasti QA a řízení malých týmů.
  • Co se týče virtuálek, Pavel se vyzná v privátních technologiích jako PROMOX-VE (také jako klastr), nebo VMware ESX a VMware vSphere. Kromě OS Linux je jeho vášní zmiňovaná fotografie s fokusem na wildlife (fotografie zvířat ve volné přírodě), Déle pak svobodný pobyt v přirodě ala wild-scouting/bushcraft/tramping. Je milovník hudebních žánrů bluegrass, bluess, jazz a swing a hraje na kytaru. Pokud byste se chtěli inspirovat a umět si nastavit work-life balanace, Pavel umí poradit také v této oblasti.
  • Své zkušenosti a znalosti získal ve Vodafone, Sberbank, Komerční bance nebo LMC. Nyní spolupracuje se společností Tekies.eu, a zastává “multi-roli” TestArchitekta, TestAutomationEngineera, S.D.E.T, DevOps a konzultanta.
  • #Linux #virtualizace #testing #automatizace #SoapUI a Selenium #QA Engineering #QA Automation #Analýza testů
 • Monika Kukoľ Sochorová, MBA
  Academic Relations, Talent Acquisition, Learning & Development, Coaching
  DNAI s.r.o
  U Nikolajky 3, 150 00, Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • University of Northern Virginia Prague, Management
  • Emirates Aviation University MBA, Aviation Management

  Motivace

  • Jste zamotaní v síti vlastních myšlenek a nevyžádaných rad? Někdy stačí několik dobře (za)mířených otázek, síť se zatřese a váš život má zase jasný řád. Rozmotejte se s Monikou.
  • Monika je členem mezinárodní federace koučů (ICF), ambasadorkou projektu Ženy s.r.o. a nadšenec do celoživotního vzdělávání. Koučuje nejen programátory, lektoruje, ale věnuje se také projektu Academic Relations pro DNAi.ai a Tekies.eu. Její motivace a životní optimismus je nakažlivý. Slovo „nejde“ nezná. Pomůže vám najít směr nebo vyšlapat cestu, o které jste nevědeli, že existuje.
  • Rozmotejte se s Monikou, pokud: nevíte, jak nakládat s časem, si nejste jisti, zda jste se rozhodli pro správný obor, chtěli byste se naučit říkat ne, chtěli byste si zvednou sebevědomí, chtěli byste lépe komunikovat a mnoho dalšího…
 • Ing. Jitka Radová
  Talent Acquisition Manager
  DNAI s.r.o
  U Nikolajky 3, 150 00, Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Česká Zemědělská Univerzita, Provozně ekonomická fakulta

  Motivace

  • Jitka je životní optimista s vášní pro „hiring“ a svou rodinu. Když hovoří o Talent Aquisition, její energie je tak nakažlivá, až si řeknete, zda studujete správný obor.
  • Jitka má přes 20 let praxe v Talent Aquisition, v oblasti IT se zaměřením na různorodé pozice, zejména IT obchod, konzulting, development, infrastrukturu a IT operations v rámci celého EMEA regionu. Věnuje se aktivnímu vyhledávání talentů, úvodním pohovorům, mapování trhu a nastavování procesů. Její nápady jsou originální a neotřelé, osobní i pracovní výzvy bere útokem. Má skvělé komunikační schopnosti.
  • Na práci ji baví různorodost, který ji svět náboru přináší, jak oborově, tak i lidsky. Především ji zajímají lidé, jejich životní příběhy, zájmy a schopnosti. Světem IT a znalostí lidí z oboru je fascinována, hlavně těmi, kteří jsou ve svém oboru špičkami.
  • V tuto chvíli spolupracuje s Tekies.eu a DNAi.ai. Pokud hledáte mentora v HR v oblasti IT a kariérního poradce v jednom, našli jste ho. Jitka vám pomůže nastartovat kariéru.
 • Ing. Jakub Száz
  SW & HW Prototyping, AI,  Arduino, RaspberryPi, Digital-Twin,  IOT 
  DNAI s.r.o
  U Nikolajky 3, 150 00, Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Technická Univerzita Košice, Umělá Inteligence

  Motivace

  • Jakub je skvělý programátor a velký sportovec se zaměřením Backend Pyhon developer a Frontend React developer spolupracuje na projektech, které mění svět.
  • Jakub má zkušenosti s SW & HW Prototyping, AI, Arduino, RaspberryPi, Digital-Twin a IoT. Kuba pochází ze Slovenska a po nasbíraných zkušenostech z vysoké školy a několika start-upů zakotvil ve společnosti DNAi.ai. Zde získal možnost rozvíjet své projekty a zároveň být součástí interního týmu, který vyvíjí platformu Digital-Twin, na které je postavený projekt na optimalizaci skladových zásob. Díky svým skvělým programátorským schopnostem spolupracuje také na externích klíčových zakázkách firmy.
  • Pokud si naplánujete osobní schůzku, pravděpodobně ho bude následovat jeho čtyřnohá královna Sabi. Z nepracovních témat můžete načerpat tipy na Waterskiing & Wakeboarding a Camping.
  • Jste nadšenec do Hydroponických systémů? Díky své praxi a znalostem vám Jakub pomůže rozjet i vaše hydroponické sny!
 • John Biggs
  Interim Manager
  Freelancer
  Kunčičky u Bašky 357, Baška 739 01
  Mentoring v jazycích: Angličtina

  Vzdělání

  • MSc – Master of Science (Construction Management) University of the West of England

  Zodpovědnosti

  • Experienced in the following fields - Transportation and Infrastructure, Aerospace & Defence, Government, Construction, Regeneration and Real Estate, Historical & Cultural
 • Martin Holečko
  Impresario at Future Port, Co-founder at Etnetera Group
  Future Port Prague
  Jankovcova 49, 170 00 Praha
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

  Motivace

  • Za těch 20 let od promoce na ČVUT FEL jsem měl to neuvěřitelné štěstí tvořit, spolupracovat a podnikat se skvělými lidmi jak tady doma, tak z celého světa a učit se od nich, že vlastní vize, hodnoty a smysl, proč věci děláme, jsou mnohem důležitější než jak je děláme. Rád se o vše, co jsem se naučil, podělím dál.
 • Ing. Ján Šíma
  PROCESS SAFETY ENGINEER
  GasNet, s.r.o.
  Prosecká 855/68, 19000 Praha 9
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Chemické inženýrství

  Zodpovědnosti

  • Poskytování podpory v oblasti procesní bezpečnosti pro činnosti a procesy ve společnosti GasNets důrazem na nové technologie - např. LNG a použití vodíku.
  • Definování technických a bezpečnostních požadavků na dodavatele a jejich technologie.
  • Rizikové analýzy těchto projektů.

  Motivace

  • Mentorský program vnímám jako vzájemnou příležitost pro rozvoj a poskytování zpětné vazby. Těším se na možnost představení Gasnetu jako klíčového hráče české energetiky, a to jak našich tradičních činností v distribuci zemního plynu, tak i nových technologií jako je nakládání se zkapalněným zemním plynem LNG anebo energetickým využitím vodíku. Provedu vás pestrým oborem procesní bezpečnosti, který spojuje různé inženýrské disciplíny s hodnocením rizik procesů a projektů.
 • Ing. Petr Baulovič
  Manažer projektu
  GEMO a.s.
  Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební

  Zodpovědnosti

  • Komplexní vedení, řízení a organizace stavebně montážních prací na svěřeném úseku stavby/celé stavbě, koordinace prací firemního týmu a subdodavatelů, koordinace prací s projektanty, architekty, investorem

  Motivace

  • Praxe během studia pro mě byla tou nejlepší školou – poznatky získané od svých zkušenějších kolegů jsem zúročil jak v době, kdy jsem se věnoval projekci, tak i při samotné realizaci staveb.
 • Ing. Tomáš Duša, Ph.D.
  ředitel profesní neziskové asociace
  GNSS Centre of Excellence, z.s.p.o.
  Novodvorská 1698/138b, 142 00 Praha 4
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina, Slovenština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta Dopravní, Ústav letecké dopravy

  Zodpovědnosti

  • Výskumné a vývojové (VaV) aktivity v oblasti technológií, systémov a služieb využívajúce GNSS, Galileo, EGNOS
  • Tvorba VaV konzorcií, jednania a komunikácia s partnermi
  • Príprava, finalizácia a kontrola projektových návrhov a žiadostí
  • Projektový manažment (IPMA), riadenie projektov, dohľad nad projektami
  • Spolupráca a jednania s verejnými inštitúciami v ČR (MDČR, CzechInvest a ďalšie) a Európskymi agentúrami (ESA, EUSPA a ďalšie)
  • Komunikácia a spolupráca so zakladajúcimi členmi – štátnymi podnikmi
  • Komunikácia a spolupráca s členmi asociácie
  • Komplexné riadenie asociácie – personálne, ekonomické, strategické, odborné
  • Odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti vývoja a implementácie technológií, systémov a služieb využívajúce GNSS

  Motivace

  • Družicová navigácia je extrémne rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie a jej uplatnenie sa rozširuje v rôznych oblastiach dopravy, hospodárstva a priemyslu. Na jednej strane je v Európe veľký dopyt po GNSS profesionáloch na druhej strane ich z univerzít prichádza stále veľmi málo. V GNSS Centre of Excellence venujem rozvoju odborného potenciálu mojich kolegov nemalé úsilie a v programe Mentoring by som rád tieto príležitosti predstavil aj Vám.
  • Sľubná kariéra, špičkové znalosti a excelentný výskum a vývoj sa nemusí robiť len vo veľkých nadnárodných firmách so zvučnými menami. Aj sektor verejných (štátnych) inštitúcií a neziskových združení má čo ponúknuť. A práve takou organizáciou je naše profesné neziskové združenie odborne zamerané na posilnenie aktivít Českej republiky vo vývoji, testovaní a nasadzovaní GNSS aplikácií.
  • Sme malý tím s veľmi plochou organizačnou štruktúrou a to je predpoklad pre získanie uceleného komplexného prehľadu o fungovaní organizácie od A do Z. U nás Vám ukážeme ako zvládnuť všetko od analyzovania aktuálnych vývojových trendov vo využívaní družicovej navigácie, prieskumy trhu, prípravu projektových návrhov, priestor pre kreatívne myslenie a nové nápady na nové projekty, tvorbu konzorcií, jednanie s partnermi, projektový manažment podľa štandardov IPMA, realizovanie konkrétnych VaV činnosti, spolupodieľanie sa na HW a SW vývoji, realizovanie činnosti v celej škále vývojového cyklu V-cycle, testovanie a experimentálne overovanie.
  • V neposlednom rade som sám absolventom programu Mentoring ČVUT a presne viem čo som od svojho mentora očakával a rád by som toto ponúkol aj Vám.
 • Ing. Ivona Dvoranová
  Analytical Consultant
  Google Czech Republic, s.r.o.
  Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague - Management and Economy of an Industrial Enterprise, Management of Development Projects

  Zodpovědnosti

  • Provides insights to the business through analysis of revenue and sales activity data to drive and effectiveness of our sales teams. Analyzes large amounts of data and seek opportunities to help clients maximize their online potential and meet their objectives. Responsible for operations, business planning and reporting within the region consisting of CZ, SK, HU & RO

  Motivace

  • Jako student ČVUT jsem v minulosti byla zapojená do mentoringového programu jako mentee a tato zkušenost byla pro mě velmi přínosná, proto bych se do programu ráda zapojila teď už z druhé strany a pomohla někomu dalšímu v rozvoji a směřování své kariéry.
 • Ing. Ingrid Popovič
  Product Marketing Manager for Czech Republic & Slovakia
  Google Czech Republic, s.r.o.
  Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština, Slovenština

  Vzdělání

  • Comenius University, Faculty of Management, Slovakia

  Zodpovědnosti

  • I'm managing Brand and Reputation for Czech Republic and Slovakia that is focused on digitisation, education and empowerment of students & SMBs to grow and succeed in their career and business. The most known programs are Google Digitální garáž and Pomáháme Česku růst.

  Motivace

  • I believe that one's success depends on the commitment to learn and develop each day in the area we're passionate about. My mentors have helped me to understand and develop my potential and I'll be glad to do the same for anybody else.
 • Martin Dostál
  Senior Business Consultant / Analyst
  Granton s.r.o
  Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • Vysoká Škola Ekonomie a Managementu, Praha: Tax Theory and Policy

  Zodpovědnosti

  • Product owner ve Srcumu
  • Řízení a zlepšování procesů dle přístupu Lean Six Sigma
  • Business analýza od plánování přes získávání požadavků, modelování, prototypování, testování až po post implementační podporu ve waterfall i agile přístupech
  • Identifikace kořenových příčin problémů a jejich odstraňování za použití různých technik
  • Konzultační činnosti v transformačních aktivitách
  • Koučing, mentoring, leadership, vedení workshopů a školení

  Motivace

  • Po více než 15ti leté praxi v uvedených oblastech rád předávám své know-how, znalosti a zkušenosti, abych podpořil profesní a osobní růst těch, kteří mají rádi výzvy, chtějí se rozvíjet a mají zájem vystoupit ze své komfortní zóny.
 • Martin Kratochvíl
  Senior IT Analyst
  Granton s.r.o
  Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Prague University of Economics and Business

  Zodpovědnosti

  • Business/technický analytik v CSAS: spolupráce na FE pro pobočkovou síť od vydefinování zadání po technickou dokumentaci k implementaci
  • Procesní analytik/Solution architekt v Monetě: implementace nového clearingového systému pro domácí platební styk, návrh RTD systému a dopady do ostatních systémů
  • Systémový analytik CRM systému v TMCZ: analýza a návrh řešení pro systémy v CRM doméně (provisioning, ordering, CRM) dle business zadání

  Motivace

  • Po své krkolomné cestě, ve které jsem se dostal do IT shodou okolností a náhod, rád pomohu dalším, aby jejich cesta vpřed byla přímější a rychlejší. Na začátek je podle mě nutné v každém zprvu zbytečném úkolu nebo předmětu najít něco, co může být přínosem pro sebe sama do budoucna - ať už je to schopnost pracovat v týmu nebo nový programovací jazyk.
 • Tomáš Skácel
  COO, Lead of OCS Billing system transformation
  Granton s.r.o
  Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Západočeská univerzita v Plzni: Finance

  Zodpovědnosti

  • Řízení vnitřního chodu firmy
  • Rozvoj IT specialistů pracujících pro GRANTON
  • Strategické řízení firmy

  Motivace

  • Věřím, že já sám jsem důkazem, že Hard skills jsou něco, co jde prostě dohnat, ale soft skills a znalost vlastních kompetencí je klíčová věc, kterou ti chci pomoci objevit a prozkoumat. Jsem připraven si společně s tebou sednout a pokusit se na maximum vytěžit tvoje silné stránky a eliminovat ty slabé. Na pomoc si k tomu vezmu svých 10 let zkušeností s velkými transformačními projekty, kdy jsem řídil různorodé vývojové, designové, analytické týmy a rozhodoval o úspěchu či neúspěchu miliardových projektů. Od tebe očekávám otevřenost, upřímnost a obohacení o nové pohledy tvé generace. Nastup ke mně na loď a vyplujme.
 • Ing. Michal Lipták
  Sustainability Consultant
  Grinity s.r.o.
  Olivova 948/6, 110 00 Praha 1
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Environmental Engineering, degree Ing.
  • Certifikace BREEAM International New Construction a In-Use

  Zodpovědnosti

  • Odborné znalosti z oblasti stavebnictví, ekologie a udržitelnosti, Certifikace zelených budov, Zkušenosti s vedením projektů, Jednání s klienty, Kontrola staveb, Zaučení a mentoring nových kolegů

  Motivace

  • Rád bych sdílel zkušenosti a znalosti z oblasti certifikace BREEAM, která stejně jako celá oblast Udržitelnosti prochází dynamickým růstem a dostává se jí velké pozornosti na trhu. Baví mě práce s mladými lidmi.
 • Zdeněk Vacek
  Projektový manažer
  Grinity s.r.o.
  Olivova 948/6, 110 00 Praha 1
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Projektový management a design management v průmyslové výstavbě, Česko a zahraničí

  Zodpovědnosti

  • Logistická centra, 60 000 m2, ČR - územní studie, EIA, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, realizační dokumentace, permitting.
  • Stacionární přesypné jednotky pro koks a železnou rudu, Německo - dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, realizační dokumentace, permitting.

  Motivace

  • Pamatuji si na svém příkladu, jak cenný je čas strávený praxí při studiu. Ve stavebnictví je tento krok nutností. Nabízím svou energii tuto zkušenost otočit a vrátit zpět dopředu další generaci. Těšíme se na setkání s lidmi, které vede vlastní vnitřní zájem a motivace.
 • Ing. Jan Beneš
  Head of Commercial and Technical Tender Department
  HOCHTIEF CZ, a.s.
  Plzeňská 16, 150 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering

  Zodpovědnosti

  • Správnost nabídkového procesu v nadnárodní společnosti, kontrola věcné a finanční správnosti nabídek na stavební práce, technická kontrola projektů, chod nabídkového oddělení.

  Motivace

  • Motivací stát se mentorem je pro mne možnost navázání diskuze s mladými a nadějnými lidmi, kterým bych rád předal své zkušenosti z přechodu z akademické půdy do praxe a zkušenosti se začátky profesní kariéry. Myslím si, že studenti ČVUT mají velký potenciál, který je třeba podpořit a rozvíjet.
 • Ing. Jan Potůček
  Obchodní ředitel divize Dopravní stavby
  HOCHTIEF CZ, a.s.
  Plzeňská 16, 150 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta dopravní, Obor konstrukce a dopravní stavby (Betonové konstrukce a mosty 2009)

  Zodpovědnosti

  • Odpovídám za obchodní strategii Divize dopravní stavby s celorepublikovou působností. Mým úkolem je zajistit dostatečnou zásobu práce pro naše výrobní týmy a střediska. Společně s kolegy ve vedení se podílím na řízení a strategii celé divize.

  Motivace

  • Od programu očekávám, že já osobně a naše společnost poskytneme šanci studentům stavební fakulty poznat prostředí velké stavební společnosti s mezinárodním zázemím a pochopit principy jejího fungování, plánování a rozhodování. Zároveň se těším na zpětnou vazbu, získání pohledu dnešních studentů na stavařinu a vzájemnou inspiraci od dnes již mladší generace. Budu rád když si studenti a mladí zájemci o stavařinu uvědomí, že se jedná o perspektivní obor a oni osobně mají unikátní šanci být u velké změny celého stavebnictví, ať se jedná o digitalizaci či nové technologie. Program může v ideálním případě vést i k navázání dlouhodobé spolupráce, kde naše společnost preferuje navázání pracovního vztahu již během studia.
 • Ing. Jan Řehák
  Serial entrepreneur  / CEO
  HW Group, s.r.o.
  Rumunská 122, 120 00 Praha 2
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta dopravní, Management and economy in transportation & telecommunications

  Zodpovědnosti

  • Remote Monitoring Systems More than 80% of production is exported out of EU, world distribution network..

  Motivace

  • Těším se na spolupráci a motivovanými podnikateli na začátku jejich cesty. Máte nápad, jste si jistí technologií, ale hledáte jak z toho udělat byznys? Bez obalu a bez zbytečných teoretických pouček, často i přes příběhy mých úspěchů a pádů.. Třeba neuděláte některé chyby, které jsem udělal já.. Pak bude naše setkávání se smysluplné..
 • Ing. arch. Tereza Erbenová
  Technical consultant engineer
  Jordahl & Pfeifer Building systems
  Bavorská 856/14, 155 00 Praha 13
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Civil Engineering

  Zodpovědnosti

  • Specializuji se na návrh ekonomicky výhodných technických řešení pro stavebnictví s využitím produktů, které vyrábí mateřské koncerny naší firmy. Naším zákazníků poskytuji odborné poradenství a v rámci našich dodávek se podílím na projekčním řešení. Součástí mojí práce je komunikace s investory, stavebníky, projekčními a statickými kancelářemi, zástupci stavebních a montážních firem a řešení koncepčních i praktických problémů spojených s uplatněním našich výrobků. Práce ve firmě Jordahl & Pfeifer nabízí vhled do složité reality dnešního trhu, kdy existuje mnoho chytrých, rychlých a efektivních řešení složitých stavebních detailů, která často ještě nejsou v projektech využívány naplno. Mohu nabídnout vhled do oblasti stavebnictví zaměřující se zejména na beton, konfrontaci s realitou projektování a výstavby, rychlé tempo od návrhu po kontrolu montáže na stavbě a účast na strategických jednáních.

  Motivace

  • Jako absolventka ČVUT, která se nevydala nejpřímější cestou do projekční praxe, ale zamířila k výrobci materiálu, chci dnešním studentům ukázat široké možnosti, které po dokončení školy budou mít a také mě baví spolupráce s vysokoškoláky, protože přináší zajímavé a inspirující myšlenky.
 • Leos Zacek
  Principal regional project engineer
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague, Food Technology and Processing

  Zodpovědnosti

  • I am using all of my experience gained during many years of major engineering projects management andexecution in a role of Global Technology Principal Engineer now. Building a number of new production capacitiesin area of confections and gum manufacturing allowed me to learn a lot about food processing technologies and how to design and build efficient and modern production lines.

  Motivace

  • Sharing experience can be more effective than creating them by ourselves. It is priceless to see talented person to grow based on shared experiences.
 • Ing. Luděk Jandus
  Ředitel technické divize
  medisap s.r.o.
  Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, fakulta elektrotechnická, biomedicínské inženýrství

  Zodpovědnosti

  • Technická podpora sofistikovaných zdravotnických technologií
  • Vedení týmu 25 techniků a inženýrů
  • Strategie technické podpory zákazníků
  • Aplikační podpora prodeje a školení zákazníků
  • Péče o zákazníky

  Motivace

  • Chtěl bych vice porozumět motivaci dnešních mladých lidí (studentů) na jejich cestě pracovním i soukromým životem. Mohu se podělit o svoje zkušenosti ze špičkového oboru medicínských technologií a řízení týmu během posledních 15ti let. Svět se mění a motivace jednotlivce je velice důležitá. Nahlédnutí do praxe bylo pro mne během studií vždy fascinující a externisti z praxe mi přinášeli nové pohledy na daný obor. Osvojit si tzv. měkké dovednosti a efektivně komunikovat s kolegy okolo sebe je cesta na delší trať. Možnost mentorovat studenty a následně jim nabídnout práci v naší společnosti je určitě velice zajímavá příležitost.
 • Ing. Lukáš Březina
  vedoucí projektu
  Metrostav a.s.
  Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické, Fakulta stavební, Pozemní stavby

  Zodpovědnosti

  • Ve společnosti Metrostav pracuji posledních pět let na pozici vedoucího projektu. Mám zkušenosti s komplexním řízením zakázek z pozice generálního dodavatele.
  • Řídím jednotlivé procesy na stavbě a jsem zodpovědný za tvorbu smluv a technologickou úroveň výstavby. Mou prací je také návrh technických optimalizací a jejich obhajoba s ohledem na zefektivnění výstavby.
  • Mám zkušenosti s vedením týmu a vždy se snažím, aby držel při sobě. Dobré fungování týmu, profesionalita a odbornost jsou hodnoty, na kterých stavím. Smysl pro detail, precizní plánování a schopnost rychlého rozhodování jsou charakteristiky, které mě vystihují.

  Motivace

  • Předávání zkušeností je něco, co posouvá společnost dál. Již při studiu na vysoké škole jsem měl možnost učit se od zkušených kolegů, kteří mě vedli a formovali. Škola dá člověku rozhled, naučí technickým dovednostem, ale nemůže nahradit zkušenosti z praxe a vzácné schopnosti a dovednosti jako jsou komunikace s týmem nebo s investory. Nedá nám nadhled, disciplínu, asertivitu nebo schopnost rozhodovat se v okamžiku tady a teď. To nás naučí jen stavba a její atypický režim.
  • Vážím si kolegů, kteří mi věnovali čas a dali možnost se od nich učit. Nyní jsem v situaci, kdy bych rád předal své zkušenosti začínajícím kolegům zase já.
 • Ing. Lukáš Radil
  vedoucí střediska
  Metrostav a.s.
  Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické, Fakulta stavební, Konstrukce a dopravní stavby

  Zodpovědnosti

  • Ve společnosti Metrostav DIZ pracuji na pozici vedoucího střediska realizující dopravní a inženýrské stavby v regionu Praha, Střední a Jižní Čechy. Většinou se jedná o komplexní rekonstrukce uličního prostoru, opravy či novostavby mostů, propustků, vozovek a letištních ploch s asfaltovým nebo cementobetonovým krytem.
  • Jsem zodpovědný za technické plánování jednotlivých staveb a také za řízení zakázek z ekonomického hlediska. Vedu tým 9 techniků.

  Motivace

  • Rád bych zapojil studenty a studentky se zájmem o realizaci dopravních a inženýrských staveb do praxe. Nabízím možnost poznat stavařinu na konkrétních projektech a zažít pocit, kdy to, co je na papíře se mění v realitu.
  • V případě zájmu vás provedu realizací křížem krážem, od kancelářské práce ve výrobní a předvýrobní přípravě, přes návštěvy technologických provozů a stavebních dvorů po řízení realizace projektu. Podporou vám bude mladý kolektiv našeho střediska.
 • Ing. Ondřej Říha
  vedoucí servisní technik
  MGVIVA a.s.
  Křenova 438/3, 162 00 Praha
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Biomedicínský inženýr
  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Systémové inženýrství a informatika

  Motivace

  • Mojí motivací je získání nových úhlů pohledů v oboru zdravotnických přístrojů.
  • Zároveň kontakt se studenty je v souladu s naší kontinuální firemní potřebou doplnění technického oddělní perspektivními zájemci či zájemkyněmi o zaměstnání.
 • Ing. Tomáš Kouřim
  CEO & Co-founder
  Mild Blue
  Plzeňská 168/27, 150 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina, Němčina

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  Zodpovědnosti

  • Vedení a budování firmy, tvorba strategie
  • Návrh algoritmů, architektury systémů
  • Byznys development
  • Finance, personalistika, marketing

  Motivace

  • V průběhu své kariéry jsem nasbíral mnoho zkušeností na technických i manažerských pozicích v různých oborech. Práce s mladými lidmi mi dává velký smysl a vždy jsem rád v kontaktu se studenty. Od mentroského programu očekávám možnost předat své zkušenosti a zároveň získat jiný úhel pohledu a nadhled na to, co v Mild Blue děláme. Studenti mohou získat možnost zůčastnit se stáže a získat reálné a hodnotné zkušenosti z oblasti vývoje healthcare softwaru postaveného na umělé inteligenci.
 • Mgr. Elena Ransdorfová
  ředitelka odboru informatiky
  Ministerstvo spravedlnosti České republiky
  Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • CEVRO Institut Praha, Veřejná správa (Mgr.)
  • Vysoká škola Karlovy Vary, Soudní a notářská administrativní činnost (Bc.)

  Zodpovědnosti

  • Řízení odboru informatiky Ministerstva spravedlnosti
  • Provoz a infrastruktura MSp a resortu justice (soudy, státní zastupitelství, rejstřík trestu, probační a mediační služba, justiční akademie)
  • Řízení služeb – servis a rozvoj informačních systémů resortu justice a řízení dodavatelů
  • Kybernetická bezpečnost – Msp a resortu justice
  • Rozvoj a architektura

  Motivace

  • V resortu justice působím celou svou profesní kariéru (přes 20 let) na různých pozicích a téměř od počátku jsem se věnovala elektronizaci justice. V současné době je velmi rezonujícím tématem digitalizace justice, kdy je nutné si uvědomit, že pro elektronický spis a navazující aplikace je nutné mít dostatečně robustní infrastrukturu, architekturu a vše s tím související, a to v souladu s pravidly kybernetické bezpečnosti. Společně se podíváme na to, jak v oblasti ICT justice funguje, s čím se potýkáme, jak digitalizace pokračuje a co vše máme ještě před sebou. Mít znalosti o fungování státní správy pro budoucí kariéru rozhodně není na škodu.
 • RNDr. Miroslav Lovčinský, PhD
  Assoc. Director, Program/Project Management
  MSD IT
  Riverview Building, Svornosti 3321/2, 150 01 Praha
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics

  Zodpovědnosti

  • Responsible for portfolio of projects in research IT area and management of team of project managers working on research and manufacturing IT projects-programs

  Motivace

  • Mé důvody k účasti na programu jsou dva - jednak je to možnost využít a sdílet něco ze zkušeností, které jsem nasbíral a pak také možnost sám se něco nového naučit.
 • Andy Kružic
  Head of Architecture
  O2 Czech Republic a.s.
  Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4 - Michle
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Univezita Komenského v Bratislavě – Computer Science

  Zodpovědnosti

  • Vedení týmu 20 Solution a Enterprise architektů.

  Motivace

  • Jako absolvent MatFyz v Bratislavě, který má za sebou více než 25 let zkušeností v programování, návrhu architektury systémů a vedení vývojových týmů Vám mohu nabídnout nejen své zkušenosti, ale také můj nadšený přístup k vzdělávání. Věřím, že společně můžeme dosáhnout Vašich cílů a pomoci Vám rozvíjet Vaše schopnosti.
  • Mým cílem je pomoci Vám pochopit nejen teorii, ale také praxi a úspěšně se připravit na Vaší budoucí kariéru v IT. Budu se snažit Vám poskytnout co nejvíce informací, abyste byli připraveni na úspěšný vstup na trh práce.
  • Klíčové kompetence:
  • Vedení týmu 20 solution a enterprise architektů
  • Návrh a vývoj SW
  • Řízení vývoje
  • Agilizace
  • DevOps
  • SOA architektura
  • Mikroservisní architektura
 • Ing. Simona Paslerová
  Consultant
  Partners Financial Services, a.s.
  Václavské náměstí 64, 110 00 Praha 1
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

  Zodpovědnosti

  • V současné době jsem v ,,přípravce“ na manažerskou pozici. To obnáší školení týmu, personalistiku, finanční koučink a správa osobních financí u svých klientů, předávání kompetencí, finanční vzdělávání, spolupráce se středním a vrcholovým managementem a v neposlední řadě školení finanční gramotnosti nejen na ZŠ a SŠ v České republice.

  Motivace

  • Napadlo Tě někdy podnikat? Ale nebylo v čem? Chyběl kapitál? Nebo nebyli ti správní parťáci, se kterými by to šlo snadněji? Motivací pro mě zapojit se do mentoringu spočívá v tom, představit mladým lidem Školu podnikání pomocí které lze získat opravdové vzdělání podnikatele, které začíná od obchodního a finančního vzdělání po učení se personálních dovedností až po získání dovedností manažerských. Staneš se součástí něčeho smysluplného a velkého, co reálně lidem v České republice zvyšuje životní úroveň. Jedno je jisté – absolvováním školy podnikání získáš jiný pohled na budoucí pracovní život!
 • Ing. Tomáš Krejčí, MBA
  Ředitel závodu železničních staveb
  Porr.cz
  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební, Železniční stavby
  • Masarykův ústav vyšších studií, MBA

  Zodpovědnosti

  • Řízení závodu železničních staveb ve společnosti PORR a.s. na území České republiky.

  Motivace

  • Minimálně v posledním desetiletí podléhá stavební profese konkurenci jiných „cool“ zaměstnání. Přinejmenším v železničním stavitelství tak v horizontu dalších deseti let nebude potřebný kvalifikovaný personál na investiční záměry příštích vlád, spojených s přechodem na nízkoemisní druhy doprav. Proto, pokud se už někdo rozhodne nastoupit náročnou cestu stavebního inženýra, zaslouží si zvláštní pozornost a péči jako unikátní příležitost pro předání zkušeností, které posbírali jejich služebně starší kolegové. Rozdíl mezi požadavky na stavebního inženýra v praxi a studenta stavební fakulty je opravdu velký. Dle mých dávných vlastních zkušeností, praktické informace o dodavatelsko-odběratelských vztazích, stejně jako principy za jakých se realizují výstavbové projekty dopravní infrastruktury, nejsou středobodem výuky. Přitom v reálném životě stavitele často hrají prim. Těším se na setkání budoucími následovníky.
 • PhDr. Irena Jelínková Havránková
  Vedoucí oddělení náboru a vzdělávání, správní úsek
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4-Nusle
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • Univerzita J.A.Komenského Praha

  Zodpovědnosti

  • Vytváření a realizace personální strategie ŘSD ČR, strategie náboru a výběru nových zaměstnanců, zavádění nových HR procesů, stragegie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, strategie tvroby procesu hodnocení zaměstnanců, vedení projektů v oblasti náboru, vzdělávání, rozvoje, hodnocení a interní komunikace, vedení týmu specialistů.

  Motivace

  • Jelikož se většinu mé kariérní dráhy věnuji personalistice, poslední 3 roky ve společnosti ŘSD ČR, kde jsem nastavila proces náboru a výběru zaměstnanců, zavedla pravidelné vzdělávání manažerů a v současné době pracuji na přípravě strategie hodnocení zaměstnanců, ráda bych nabídla studentům své zkušenosti z velké státní organizace s celorepublikovým působením, která je současně největším investorem dopravních staveb v České republice. Zároveň mohu nabídnout zprostředkování případné stáže, zpracování bakalářské či diplomové práce, v některém z organizačních útvarů ŘSD ČR. Ráda přijímám podněty a výzvy od mladé generace, jejichž vnímání světa je odlišné a proto velmi obohacující.
 • Ing. Zdeněk Zálešák
  Vedoucí odboru technické kontroly staveb
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4-Nusle
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Foto: Ing. Zdeněk Zálešák

  Vzdělání

  • Vysoké Učení Technické v Brně, Fakulta stavební

  Motivace

  • Motivace ke spolupráci se studentem.
  • Přiblížit studentovi reálné prostředí dopravní stavby, předání zkušeností a jeho zpětná vazba.
 • Ing. arch. Tomáš Truxa
  Manažer technické podpory
  Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.
  Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební, Architektura a stavitelství

  Zodpovědnosti

  • Odborné poradenství v oblasti stavebních materiálů, konstrukcí a systémových řešení,
  • Technická podpora v oblasti zelených střech, zelených fasád a dalších řešení modrozelené infrastruktury
  • Příprava EPD dokumentů pro kompletní portfolio výrobků ISOVER
  • Přínos a vliv výrobků společnosti Saint-Gobain na udržitelnou a ekologickou výstavbu a dopad na certifikace budov – LEED, BREEAM
  • Externí školení a prezentace pro architekty, projektanty, realizační firmy, developery a studenty a interní školení pro obchodní tým
  • Příprava zkoušek a vývoj materiálů a systémových řešení
  • Odborné články
  • Technická podpora na stavbách
  • Správa technických listů a katalogů výrobků ISOVER, návrhy konstrukčních detailů
  • Organizace Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain – příprava podkladů pro národní kolo, účast v porotě národního kola, komunikace se studenty a vyučujícími na vysokých školách

  Motivace

  • Součástí mé pracovní náplně je práce se studenty, která mě velmi baví. Mentoring je přínosný projekt pro obě strany, který má pozitivní vliv na osobní rozvoj, znalosti a zkušenosti. Je to jedna z možností, jak studentům přiblížit reálné zkušenosti z praxe a ukázat jim praktické využití teoretických znalostí ze školy. Mentorovi přináší spolupráce se studenty nový, odlišný pohled na danou problematiku.
 • Ing. Ladislav Plachý
  HMI produktový manažer, Vedoucí technický poradce
  Siemens Česká republika
  Siemensova 1, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební

  Zodpovědnosti

  • Vedoucí technického poradenství pro automatizaci a pohony
  • Produktový manažer pro průmyslové systémy vizualizace (SCADA)
  • Koordinátor technických školení v oblastech automatizace a pohony pro zákazníky Siemens ČR

  Motivace

  • Pro možnost stát se mentorem pro studenty ČVUT mne přivedla snaha předat mé dlouholeté zkušenosti při tvorbě operátorské úrovně automatizačního projektu (HMI). Myslím si, že právě studenty ČVUT by takové informace mohly zajímat a být jim přínosem pro jejich karieru po ukončení vysoké školy. K dispozici mám ten nejmodernější HW a SW firmy Siemens. Ve firmě Siemens se věnuji technické podpoře v oblasti HMI, jsem produktový manažer pro HMI a v neposlední řadě i lektor v našem školicím středisku, což mi přineslo zkušenosti, jak znalosti v mém oboru předávat.
 • Ing. Mgr. Martina Nováková, Ph.D.
  Aplikační specialista
  Siemens Healthcare, s.r.o.
  Budějovická 779/3b, 140 00, Praha 4
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, biomedicínská a klinická technika

  Motivace

  • Celý svůj profesní život se neustále vzdělávám a pokládám teoretickou přípravou za velmi důležitou. Zároveň ale vím, že bez praktických znalostí a zkušeností to v žádné specializované profesi nejde nebo velmi pomalu. Nabízím tedy vhled a zkušenosti pro všechny, kdo se chtějí dále po studiu věnovat biomedicíně ve zdravotnictví. Tato profese zahrnuje široké spektrum uplatnění nejen ve zdravotnických zařízeních, ale i ve zdravotnických firmách vč. těch korporátních. Má praxe jako technická podpora v lékařském prostředí, či zkušenosti z manažerské pozice na od. biomedicínského inženýrství ve velkém zdravotnickém zařízení, ale i vysoce specializovaná pozice v korporátní firmě mi umožňuje vám poskytnout
  • dostatečné znalosti a zkušenosti pro vaše další směřování po studiu.
 • Ing. Miroslav Vlasák
  Vedoucí - Nákup náběhy nových produktů
  Škoda Auto a.s.
  tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina, Němčina

  Vzdělání

  • Vojenská Akademie v Brně, Fakulta strojní, obor vojensko-inženýrský

  Motivace

  • Pracuji v automobilovém průmyslu už třicet let a mám široké zkušenosti ze zahraničí.
  • Dlouholetým mentorem jsem v rámci manažerského rozvoje pro zaměstnance naší firmy.
  • Je pro mne motivující se stále učit. A že je stále se co učit o tom nepochybuji.
  • Vzájemně se učit a obohacovat tím své znalosti – cíl je zábavnou a otevřenou komunikací vylepšit naše softskills a možná i hardskills.. :)
 • Ing. Roman Abraham, Dis
  Vedoucí provozní jednotky (hlavní stavbyvedoucí)
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • ING - VŠEM Praha – Ekonomika a management, DiS - Železniční stavby
  • ČKAIT - Autorizovaný technik - Dopravní stavby, specializace kolejová doprava

  Zodpovědnosti

  • Nyní jsem přidělen na projekt Tramvajové trati Modřany – Libuš v Praze, předpokládaná realizace 04/2022 -05/2023.
  • Řízení projektů železničních staveb, Vedení týmu/ Koordinace, Implementace BIM/LEAN do procesu realizace železničních staveb, Monitoring, Controllig

  Motivace

  • Mou motivací účastnit se tohoto programu je možnost studentům přiblížit reálné prostředí v průběhu realizace železničních staveb a sdílení získaných zkušeností z praxe. Osobně jsem si podobným programem při studiu prošel a ze získaných zkušeností jsem čerpal ve svém profesním životě. Zároveň vidím tento program jako vhodnou prezentaci naší společnosti STRABAG Rail a.s., přidanou hodnotou může být potenciální budoucí spolupráce se studentem po dokončení studia.
 • Ing. Tomáš Čabala
  Ekonomický ředitel, Pozemní stavitelství Praha
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební, Ekonomika a management ve stavebnictví

  Zodpovědnosti

  • Pravidelná kontrola ekonomiky staveb a plnění ekonomických a časových plánů staveb, střednědobé plánování výkonů a výsledků oblasti, plánování stavu personálu. Komunikace s investory, příprava smluv, řešení krizových situací. Osobní účast a angažovanost na akvizicích oblasti. Motivace a řízení přímých podřízených. Kontrola dodržování koncernových pravidel.

  Motivace

  • V rámci vysokoškolského studia jsem sám absolvoval program mentoringu, který pro mě byl skvělou zkušeností a velkým přínosem pro budoucí kariéru. Nyní bych po 12 letech praxe rád předal své zkušenosti nabyté v oboru ekonomiky ve stavebnictví dalším mladým studentům
 • Ing. Terezie Erlebachová
  Ekonomická ředitelka oblasti
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • Univerzita Pardubice, obor hospodářská politika a správa

  Zodpovědnosti

  • Odpovědnost za ekonomické výsledky svěřené oblasti o obratu 500-800 mil. Kč/ rok; vedení týmu ekonomů staveb; plánování stavební výroby; příprava smluvních vztahů s investory; příprava rozpočtu staveb, kontrola a aktualizace rozpočtů, vyhodnocování (controlling); reporting; schvalování faktur, pokladních dokladů, mezd; personální práce.

  Motivace

  • Už více než 20 let pracuji na ekonomických pozicích zejména v nadnárodních stavebních firmách a ráda bych předala své zkušenosti mladé generaci. Ve své praxi zjišťuji, že ekonomika staveb je náročná disciplína, kdy každý „výrobek“ je jiný, často neopakovatelný a pozice ekonoma vyžaduje poměrně širokou škálu vědomostí. Ráda bych studenty připravila na vstup do praxe a vedla je v prvních krocích. Současně se ráda dozvím teoretické novinky a směry, jak jsou prezentovány ve školách a zavedla je i k nám do praxe. Věřím, že budu mít možnost studentům představit společnost STRABAG a.s. a že své první kroky v praxi udělají právě zde např. v STRABAG trainee programech.
 • Ing. Václav Foltýn
  Vedoucí provozní jednotky
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební, Konstrukce a dopravní stavby

  Zodpovědnosti

  • Kompletní vedení velké stavby a provozní jednotky – vedení týmu lidí, časové řízení staveb, ekonomická zodpovědnost, plánovaní střednědobé strategie, komunikace s investory, dodavateli, projektanty.

  Motivace

  • Možnost poskytnout šanci nahlédnout do „budoucnosti“, tj. do pracovního života, který na každého dřív nebo později čeká. Nabídnout pohled z blízka na jeden z mnoha směrů, kterými se mohou studenti profesně vydat a umožnit jim si již v průběhu studia udělat názor, jestli je právě tento ten, kterému by se chtěli posléze věnovat nebo nikoliv. A to je ta hlavní motivace – umožnit šetřit čas při hledání své pozice na trhu.
 • Ing. Petr Girard
  Vedoucí projektu
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Realizace staveb

  Zodpovědnosti

  • Komplexní řízení stavby z pozice generálního dodavatele, řízení veškerých prací na stavební zakázce, komunikace s investorem, projektanty, architekty, dodavateli, řízení vlastního týmu stavbyvedoucích, přípravářů, ekonomů, projektantů. Zodpovědnost za ekonomický výsledek projektu, dodržení harmonogramu a kvality prací. Náplní mé práce je komunikace s dodavateli jak v průběhu výběrových řízení, tak i v průběhu prací samotných, koordinace dodavatelů na stavbě, komunikace s investorem při změnových řízeních, vedení kontrolních dnů s investorem, dodavateli a projektanty, snaha o optimalizaci navržených řešení s cílem najít technicky a ekonomicky nejvhodnější.

  Motivace

  • Během studia byla pro mne praxe ve velké stavební firmě tím největším přínosem. Možnost zjistit, jak celý stavební proces funguje ve skutečnosti a nabrat zkušenosti od starších kolegů vás ve škole nenaučí. Navíc jsem ještě před ukončením studia právě díky této dlouhodobé praxi měl jasno, kam po škole nastoupím a co reálně budu v práci dělat. Rád bych nyní díky mentoringu předal své zkušenosti studentům a ukázal jim rozmanitost práce ve velkém stavební firmě. Mým cílem je, aby během mentoringu měli možnost vyzkoušet si různé pozice dle vlastního zájmu, byli vtaženi do skutečného dění na stavbě a získali tak co nejvíce informací a zkušeností. Byl bych rád, aby takto získali představu o tom, co vše zahrnuje práce na velkém stavebním projektu a budu doufat, že se s nimi budu v práci potkávat i po ukončení jejich studia.
 • Ing. Michal Jurečka
  Manažer projektu
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • VUT FAST v Brně, Pozemní stavitelství

  Zodpovědnosti

  • EKONOMIKA STAVBY (fakturace, analýzy)
  • VEDENÍ A ŘÍZENÍ CELÉ STAVBY (koordinace prací, BOZP, jednání s investorem, TDI, projektanty a architekty)
  • PŘÍPRAVA STAVBY (výběr dodavatelů, příprava smluv)
  • KALKULACE (příprava rozpočtů změn)
  • KOMUNIKACE S TECHNICKÝM ODDĚLENÍM (řešení a navrhování dílenské a realizační dokumentace)

  Motivace

  • Rád bych představil svou práci jako komplexní obor, kde nejde jen o technické znalosti, ale je třeba umění komunikace, hledání kompromisů a alternativních řešení na místě, pod tlakem času a peněz. Výsledkem je pak radost ze stavby, která po realizaci slouží lidem. A protože vím, že tyto zkušenosti lze nejlépe předat rovnou při práci, přihlásil jsem se do tohoto programu. Na oplátku si rád vyslechnu názor, jestli směrem, kterým si myslíme, že máme stavebnictví vést, sdílí i nastupující generace, pro kterou vše připravujeme. Chtěl bych si tímto své představy ověřit a případně obohatit sebe i naši firmu o nové poznatky. Zároveň můžete nahlédnout do prostředí moderní firmy, která je branou do všech oborů stavebnictví. Silné zázemí dokáže nabídnout nespočet zajímavých projektů, kterých můžete být následně součástí.
 • Tomáš Macourek
  Vedoucí provozní jednotky
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • SŠ, obor Podnikání, řízení a obchod

  Zodpovědnosti

  • Zodpovídá za za kompletní realizaci zakázky, vedení přípravných a stavebních prací, zajišťování plnění zakázky v řádných termínech a v požadované kvalitě, zajištění reklamačních závazků

  Motivace

  • Zajistit potenciální kvalifikované zaměstnance a personální rezervy pro firmu, pomoci studentům určit směr a potřeby jejich osobního rozvoje a vyhodnocení důležitosti jednotlivých kroků při cestě k cíli, tedy zaměstnání v dopravním stavitelství.
 • Ing. Milan Pokorný
  Vedoucí projektu / Hlavní stavbyvedoucí
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • VŠ stavebně materiálové inženýrství

  Zodpovědnosti

  • Vedoucí projektu / Hlavní stavbyvedoucí – odpovědný za řízení výstavby (aktuálně Vanguard Praha)

  Motivace

  • Možná najdeme nového kolegu :)
 • Ing. Michal Urbánek
  Vedoucí projektu
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební, Systémové inženýrství ve stavebnictví

  Zodpovědnosti

  • Komunikace s investorem, s projektanty, se stavbyvedoucími, se subdodavateli, občas i s úřady
  • Plánování výstavby, organizace práce, dohled nad plnění termínů, kontrola financí, výběr subdodavatelů, návrhy úprav projektu – zejména po stránce realizovatelnosti

  Motivace

  • Rád bych zájemcům ukázal, co takové vedení stavební zakázky obnáší. Celkově je zasvětil do celé fáze stavebního díla: od záměru, přes projektování až k samotné realizaci. Doufám, že bych mohl alespoň v části zájemců vzbudit touhu zůstat ve stavebnictví, zejména pak přímo u výstavby. Je to totiž velmi různorodá činnost, žádný pracovní den nebývá stejný. Budu velmi rád, když se v budoucnu potkám se svým bývalým „mentee“ na stejném stavebním projektu.
 • Ing. Ondřej Žídek
  Výkonný ředitel
  SUNNYWATT GROUP a.s.
  Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha Žižkov
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor Ekonomika a řízení energetiky

  Motivace

  • Sdílení znalosti a zkušeností je jedním z nejefektivnějších nástrojů učení se a věřím, že se mnou to může být i zábava.
  • Rád bych touto cestou „vrátil“ to, co jsem se já učil od ostatních. A zároveň se něco nového naučil i já.
  • Jmenuji se Ondřej Žídek. V roce 2004 jsem absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze v oboru Ekonomika a řízení energetiky. Postupně jsem pracoval pro různé energetické společnosti v ČR i v zahraničí. Energetika, ekonomika a vztah k životnímu prostředí naplňuje můj dosavadní profesní život a rád bych se těmto oblastem věnoval i nadále. Udržitelnost se stala nedílnou součástí našich životů a mým cílem je být tomuto procesu nápomocen.
 • Ing. Jan Ovečka
  Oblastní manažer
  Vaše budoucnost
  Pobřežní 46, Praha 8, 186 00
  Mentoring v jazycích: Čeština

  Vzdělání

  • Vysoká Škola Ekonomická, Mezinárodní vztahy

  Motivace

  • Moje motivace je taková, že po 10 letech podnikání, práce s klienty a vedení lidi chci své zkušenosti předávat mladým lidem.
  • Chci jim pomoci hledat a nacházet jejich životní cestu, ať už je jakákoliv.
  • Mám na to podle mého zkušenosti jak profesní, tak osobní, mám rodinu a 3 děti.
 • Ing. Oldřich Turner
  Master recruiter
  Vaše budoucnost
  Pobřežní 46, Praha 8, 186 00
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Vysoká Škola Ekonomická, Mezinárodní obchod

  Motivace

  • Baví mě práce s mladými lidmi. Baví mne předávat jim zkušenosti a know-how a vzpomínám, jak jste jako student hltal každé slovo člověka z branže a tuto možnost chci nabídnout i dnešním studentům.
 • Oldřich Čech
  Sales Director
  Zimmer Czech s.r.o.
  Na Strži 2097/63 140 00 Praha 4
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Soukromá vysoká škola ekonomických studií - Praha, Business Administration and Management, General (Bachelor’s Degree)

  Motivace

  • Sdílení získaných zkušeností se studenty , kteří se rozhoduji o své pracovní budoucnosti a umožnit jim snadnější přechod od studia k praxi a zaměstnání
  • Poznávání a náhled studentu na moji/naši práci optikou o 2 dekády mladších lidi , což může jistě obohatit mě samého v dalším rozvoji
  • Názor a pohled na naší činnost z venku společnosti
 • Ing. Martina Půlpánová
  Quality Assurance & Regulatory Affairs Manager CEE&I
  Zimmer Czech s.r.o.
  Na Strži 2097/63 140 00 Praha 4
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague, Biomedical and clinical technology - Systematic Integration of Processes in Health Service (Master´s degree)
  • Czech Technical University in Prague, Biomedical and clinical technology (Bachelor's degree)

  Zodpovědnosti

  • České vysoké učení technické v Praze, Biomedical and clinical technology - Systematic Integration of Processes in Health Service

  Motivace

  • Ráda pomáhám lidem, kteří o pomoc stojí. Možnost kariérního mentoringu je něco, co mě osobně v době mého studia na ČVÚT chybělo a po zkušenosti s mentoringem v pozici menteeho věřím, že by mi pomohlo se na trhu práce zorientovat výrazně rychleji a efektivněji. Především by mi to pomohlo dříve si ujasnit, co vlastně chci dělat, jak toho dosáhnu a co jsem tomu ochotná obětovat.
  • Celou svou kariéru se věnuji lékařské technice, jejímu uvádění na trh Evropské unie a dalších mimo unijních evropských zemí a udržení kvality v průběhu celého distribučního řetězce. Je to trh, který se velmi rychle vyvíjí a je velmi přísně regulován. Od tohoto programu si slibuji svůj další osobní rozvoj a možnost sdílet své dosavadní znalosti dále. Bude mi ctí navázat kontakt se studenty, kteří se chtějí a nebojí se rozvíjet dál a dosahovat svých cílů, jen prozatím úplně nevědí jak na to.

Kontakt

Aneta Strnadová
Tel.: 224 353 413
E-mail: aneta.strnadova@cvut.cz

Po přečtení knih, které mi byly doporučeny, jsem změnila několik zakolejených chybových názorů.

Lenka Caletková, studentka FEL