Nabídka mentorů

 • Radim Bosticka
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Accolade Technologies
  Rohanské nábřeží 678/27, 186 00 Praha 8
  Director Program Management

  Vzdělání

  • Universita J. A. Komenského Praha

  Zodpovědnosti

  • Vytváření strategie používání infrastruktury v AWS (Amazon Web Services)
  • Řízení a správa dodavatelských platforem potřebných pro vývoj software.
  • Automatizace a škálování
  • Řizení projektů implementace a automatizace správy
  • Řešeni life-cycle software
  • Správa rozpočtů software a plánování růstu vůči růstu společnosti
  • Nastavování procesu umožňující škálování firmy

  Motivace

  • Celou profesní dráhu se věnuji oblasti automatizace. Využívání technologií k automatizaci rutinní práce. S vývojem technologií se tato práce posunula z rešení jednotlivých serverů do řešení automatizace škálování pomocí infrastrukturních platforem jako AWS. Společnost Accolade působí v oblasti zdravotnictví. V rámci internship programu budeme hledat cesty, jak lépe sbírat data o vývoji a škálování infrastruktury, využitelnosti partnerů a další klíčová data umožňující rozhodování o další strategii a investicích. Spojování zdánlivě nesouvisejících dat pro získaní informací o vývoji společnosti a podporu dalších rozhodnutí. Tzv. Data driven decision making.
 • Luca Ferretti
  Mentoring v jazycích: Angličtina
  Accolade Technologies
  Rohanské nábřeží 678/27, 186 00 Praha 8
  Senior Engineering Manager

  Vzdělání

  • Universitá di Pisa, Computer Science
 • Raphael Gabbarelli
  Mentoring v jazycích: Angličtina
  Accolade Technologies
  Rohanské nábřeží 678/27, 186 00 Praha 8
  Senior Manager Software Engineering

  Vzdělání

  • Liceo Tecnico, Telecommunications, Information technologies
 • Ing. Martin Šolc, Msc. MBA
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Agroecopower LLC
  New York, USA
  Country Manager USA

  Vzdělání

  • University of Economics in Prague - National Economics, management in multicultural environment, economic policy
  • The Nottingham Trent University - Economics and Management
  • Cambridge Business School - MBA - Marketing and Public

  Zodpovědnosti

  • Plná zodpovědnost za obchodní výsledky
  • Definování a realizace obchodní strategie
  • Akviziční činnost a rozvoj distributorské sítě

  Motivace

  • V souladu s mým osobním rozvojem a širokými pracovními zkušenostmii napříč různými obory a zaměřením jsem se rozhodl sdílet své dosavadní znalosti dál. Bude mi ctí navázat touto cestou kontakt se studenty, které zajímá praktické využití znalostí v reálném životě a rádi by konfrontovali své teoretické úvahy v praxi. Rád budu v roli coache, mentora, který pomůže nasměrovat správným směrem, včetně udržení motivace, zaměření a osobní angažovanosti. Těším se také na spolupráci, která dále obohatí naopak mé znalosti, rád se něco nového naučím a oboustranně tak se studenty přispějeme ke vzájemnému rozvoji.
 • Ing. Jiří Holub
  Mentoring v jazycích: Čeština
  AKKA Czech Republic s.r.o.
  Daimlerova 1161/6, 301 00 Plzeň - Skvrňany
  Head of Department - CAE Simulation & Digitization

  Vzdělání

  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

  Zodpovědnosti

  • Disciplinární a odborné vedení 3 skupin a 20+ vývojových specialistů
  • Strategický rozvoj v segmentu a s klíčovými klienty
  • Plánování a rozvoj kompetencí
  • Rozvoj digitalizace v AKKA
  • FEM skupina (strukturální, zejména dynamické nebo explicitní analýzy - výpočtová podpora vývoje produktů - PERMAS, ANSYS, LS-Dyna, ADAMS...)
  • CFD skupina (R&D - 1C a 3D termodynamické CFD simulace, El-Mag simulace, vývoj metodiky a zkoumání možností pro vývoj budoucích produktů -FLUENT, MAXWEL, OpenFoam...)
  • Skupina digitalizace a robotizace - DevOps SW pro vývojové týmy, projekty z oblasti Big data, IoT, Robotizace atd. (Python, C++, Atlasian...)

  Motivace

  • Baví mě práce s lidmi a moc rád předám své zkušenosti někomu, kdo stojí na začátku své kariéry. Na druhou stranu mě zajímá pohled dnešních studentů na svět, na mou práci nebo třeba na firmu, kde pracuji. Tím, že se vzájemně pochopíme, usnadníme obecně vzájemnou spolupráci.
 • Ing. Michal Lipták
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  AKKA Czech Republic s.r.o.
  Daimlerova 1161/6, 301 00 Plzeň - Skvrňany
  Sustainability Consultant

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Environmental Engineering, degree Ing., Certifikace BREEAM International New Construction a In-Use

  Zodpovědnosti

  • Odborné znalosti z oblasti stavebnictví, ekologie a udržitelnosti
  • Certifikace zelených budov
  • Zkušenosti s vedením projektů
  • Jednání s klienty
  • Kontrola staveb
  • Zaučení a mentoring nových kolegů

  Motivace

  • Rád bych sdílel zkušenosti a znalosti z oblasti certifikace BREEAM, která stejně jako celá oblast Udržitelnosti prochází dynamickým růstem a dostává se jí velké pozornosti na trhu. Baví mě práce s mladými lidmi.
 • Zdeněk Vacek
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Arcadis Czech Republic s.r.o.
  Bredovský Dvůr, Olivova 948/6, 110 00 Nové Město
  Projektový manažer

  Vzdělání

  • Projektový management a design management v průmyslové výstavbě, Česko a zahraničí

  Zodpovědnosti

  • Logistická centra, 60 000 m2, ČR - územní studie, EIA, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, realizační dokumentace, permitting
  • Stacionární přesypné jednotky pro koks a železnou rudu, Německo - dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, realizační dokumentace, permitting.

  Motivace

  • Pamatuji si na svém příkladu, jak cenný je čas strávený praxí při studiu. Ve stavebnictví je tento krok nutností. Nabízím svou energii tuto zkušenost otočit a vrátit zpět dopředu další generaci. Těšíme se na setkání s lidmi, které vede vlastní vnitřní zájem a motivace.
 • Dana Boudreau
  Mentoring v jazycích: Angličtina
  Broadcom
  CA CZ, s.r.o., V Parku 2343/24, Praha 4 Chodov
  Product Manager - DevOps

  Vzdělání

  • North Carolina State University, Electrical Engineering

  Zodpovědnosti

  • As a leader is agile development I direct Broadcom Mainframe Application Development solution portfolio. This includes setting strategy and product direction for the Endevor, InterTest, File Master Plus and SymDump solutions. I work closely with Broadcom´s mainframe customers to improve software delivery and developer productivity.
 • Radka Eliašová
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Broadcom
  CA CZ, s.r.o., V Parku 2343/24, Praha 4 Chodov
  Engineering Program Manager & Senior Scrum Master

  Vzdělání

  • Vysoká škola finančně správní, Fakulta matematiky a informatiky

  Zodpovědnosti

  • Responsible for all Scrum ceremonies
  • Train the teams in the agile world
  • Variety of Development methods: Scrum, Kanban, Parallel Development (Extreme Programming), SAFE, Continuous Planning

  Motivace

  • Practical experience, personal development and willingness to learn brought me to IT and then to the world of agile development. I am keen on this world and I interested in providing practical experience to candidates.
 • Petr Sedláček
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Broadcom
  CA CZ, s.r.o., V Parku 2343/24, Praha 4 Chodov
  Manager, Software Engineering

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

  Zodpovědnosti

  • Leading 3 scrum teams (~20 Software Engineers), coaching team members, setting up processes, responsible for hiring, budget planning, creating action plans, rewarding employees, communicating with higher management, attendance management, finding a different sort of motivation, regular/irregular meetings, cooperation on creating and establishing new teams
  • Responsibility for 2nd level Sustaining engineering, learning and supporting DevOps
  • Time-management
 • Ing. Ondřej Svatoň
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Caparol
  Kozomín 501, 277 45 Kozomín
  Head of Marketing and Product Management at Caparol Cluster CZ, SK, (HU)

  Vzdělání

  • České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta stavební
  • Technische Universität Bergakademie Freiberg, Německo (roční stáž v MBA programu)
  • ICV, Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o., CIMA-A, Certified Marketing manager

  Zodpovědnosti

  • Přes 18 let se pohybuji v prostředí mezinárodních firem, působících ve stavebnictví, developmentu a oblasti stavebních materiálů a hmot. Mými disciplínami jsou marketing, komunikace, business development a produktový management. Začínal jsem v expertních pozicích, abych následně dostal důvěru jako manažer a dál rozvíjel kariéru tím směrem. A to v úrovni middle, senior i top managementu. Získal jsem cenné zkušenosti jak z období růstu, tak utahování opasků, jak z období vstupů na nové trhy, tak z období ústupů a divestic. Mám zkušenosti s různými obchodními modely i typy zákazníků.

  Motivace

  • Nabízím své zkušenosti a těším se na zvídavé otázky. Mentoring jako jeden z nástrojů osobního rozvoje obohacuje mentorovaného, i mentora. Měl jsem štěstí, že jsem mohl absolvovat různá talent a rozvojová centra, měl jsem mentory, české, i zahraniční. Měl jsem příležitost zpracovat několik oponentur závěrečných prací a na diskuze nad pracemi velmi rád vzpomínám. Věřím tedy, že mám co nabídnout a zároveň se těším, že to bude nová výzva a přínos i pro mě.
 • Ing. Martin Skala
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Casta a.s.
  Pražská 467, Písek
  Hlavní stavbyvedoucí na stavbě Polyfunkčního domu

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze. Fakulta stavební, obor konstrukce pozemních staveb

  Zodpovědnosti

  • Hlavní stavbyvedoucí přidělené zakázky
  • Plánování a řízení postupu stavby v souladu se smluvními podmínkami
  • Koordinace prací subdodavatelů a podřízených pracovníků
  • Kontrolní dny se subdodavateli a s developerem
  • Kontrola prováděných prací z hlediska kvality, BOZP, dodržování TP a smluvních podmínek
  • Tvorba a aktualizace realizačního HMG
  • Zodpovědnost za fakturační proces
  • Zodpovědnost za hospodárné provádění stavby

  Motivace

  • Studenti budou zapojeni do průběhu výstavby, kontrol kvality, bezpečnosti práce a dodržování technologických postupů. Zažijí atmosféru stavby, budou seznámeni s návazností jednotlivých stavebních procesů. Veškeré kontrolní činnosti jsou zaznamenávány do softwaru Field View pro řízení a koordinaci činností. Doufám, že studenty bude práce na stavbě bavit, budou se moci rozvíjet a časem se třeba stanou kolegy v týmu Casta a.s.
 • Richard Švarc
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Casta a.s.
  Pražská 467, Písek
  Projekt manažer / Příprava stavby

  Vzdělání

  • Stavební fakulta ČVUT v Praze, obor Management a ekonomika

  Zodpovědnosti

  • Odpovědnost za realizaci stavby z pohledu generálního dodavatele – zajištění dodavatelů, dodržení smluvních termínů a finančního limitu stavby

  Motivace

  • Rád bych studentům přiblížil, jak v praxi vypadá zajištění realizace stavby u generálního dodavatele. Těším se na případné zajímavé podněty od studentů k nastavení jednotlivých procesů a na nové myšlenky, které bychom mohli zavést do praxe.
 • Ing. Aleš Dynda
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  České Radiokomunikace a.s.
  Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
  Projektový manažer a konzultant

  Vzdělání

  • ČVUT, Fakulta elektrotechniky – obor Ekonomika a řízení v elektrotechnice

  Zodpovědnosti

  • Jsem projektový manažer a konzultant, pomáhám lidem a firmám efektivně realizovat smysluplné projekty. Aktuálně jsem manažerem projektové kanceláře v Českých radiokomunikacích, kde vedu tým projektových manažerů a mojí zodpovědností je jim pomáhat, vytvářet prostředí, ve kterém mohou dobře vést projekty a dosahovat požadovaných cílů. Jsem zodpovědný za metodiku a vnitřní procesy firmy týkající se projektového řízení.

  Motivace

  • Jako projektový manažer mám mnoho zkušeností z různých oblastí, různých firem, kultur. Díky projektům pomáhám naplňovat rozličné obchodní cíle, setkávám se s mnoha lidmi z různých oborů a částí světa a stále více si uvědomuji, jak moc by mi na začátku moji kariéry pomohlo, kdyby se mnou někdo podobné zkušenosti sdílel. Proto jsem se v roce 2014 přihlásil do programu mezifiremního mentoringu Together2Grow. Od té doby jsem nejen získal certifikaci mentora, ale hlavně jsem sdílel svoje zkušenosti s mnoha mladšími, začínajícími projekťáky. Předával jsem jim svoje znalosti, diskutovali jsme, řešili zapeklité situace, společně nacházeli řešení a zároveň jsem od nich získával nový pohled na to co dělám. Tato oboustranně obohacující zkušenost je pro mě hlavní motivací proč se účastnit programu mentoringu. A navíc na mojí alma mater :-)
 • Ing. Vojtěch Hron, Ph.D.
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  CGI IT Czech Republic s.r.o.
  Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 13
  Technical Consultant for Space

  Vzdělání

  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, studijní program Geodézie a kartografie

  Zodpovědnosti

  • Jsem technický konzultant se zaměřením na výzkum, vývoj a implementaci inovativních řešení v oblasti dálkového průzkumu Země a geografických informačních systémů.

  Motivace

  • Jsem přesvědčen, že mohu předat cenný mix zkušeností a doporučení z mého vysokoškolského studia a také z mé dosavadní praxe ve státním i soukromém sektoru. Budeme sdílet informace, analyzovat problémy a hledat řešení, které se týkají kosmických technologií, prostorových dat i tvého budoucího směřování.
 • Ing. Jiří Novák, MBA
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  CGI IT Czech Republic s.r.o.
  Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 13
  Director Consulting Services divize Space

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní - Letecká doprava
  • Vysoká škola Báňská – Technická Universita v Ostravě, Fakulta Hornicko-geologická - Ekonomika řízení
  • MBA, Ústav práva a právní věd - Management obchodu

  Zodpovědnosti

  • Business development a péče o zákazníky v oblastech kosmických technologií (systémy GALILEO, EGNOS program Copernicus, agentury EUSPA nebo ESA), vedení týmu pracujících na projektech v těchto oblastech
  • Vedení týmu specialistů, konzultantů (i absolventů a junior konzultantů) v oblastech viz výše
  • Dohled nad projekty v oblasti satelitních technologií
  • Spolutvorba firemní dlouhodobé i střednědobé strategie

  Motivace

  • Především je to možnost pomoci studentům poznat rozdíly mezi studiem a praxí společně s možností ukázat, jak funguje velká nadnárodní IT konzultační společnost a co obnáší pro takovou společnost pracovat, Možnost spolupracovat s členem širšího managementu a poznat tak práci manažera se vším, co obsahuje, Poskytnout informace a náhled do oblasti kosmických technologií, kterým se věnuje department, který mám v CGI na starost, V neposlední řadě je to pro mě možnost potkat potenciálně zajímavé kandidáty do svého týmu, který je tvořený také absolventy nebo začínajícími profesionály, a který se věnuje inovativním technologiím jako je například využití dat ze satelitů pro dálkové pozorování Země nebo služby zaměřené na oblast Security u programů jako GALILEO nebo EGNOS.Aktuálně působí v mém týmu 3 konzultanti, které jsem poznal prostřednictvím programu Mentoring v minulých ročnících.
 • Ing. David Baťa
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
  Průmyslová 1851, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
  Production Manager SMT

  Vzdělání

  • VUT, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno

  Zodpovědnosti

  • Řízení a organizace výroby
  • vedení lidí, metodické vedení vedoucích a jejich rozvoj
  • plánování výroby a zajištění efektivní výroby v požadované kvalitě a kvantitě
  • implementace procesů vedoucích k trvalému zlepšování procesu
  • kontrola a hodnocení plnění klíčových ukazatelů (parametrů) výroby
  • plánování a dodržování rozpočtu
  • vedení strategických projektů
  • prosazování a tvorba strategie oddělení (závodu).

  Motivace

  • Při mém studiu byla malá možnost ověřit si znalosti a dovednosti i v reálné praxi a ujistit se, že zvolené studijní zaměření je tím, co si přeji dělat po zbytek života, jelikož teorie a praxe jsou většinou dvě velice rozdílné odvětví. Mám rád komunikaci s lidmi a věřím, že případný mentoring bude prospěšný pro obě strany. Studentovi přinese pohled do reality pracovního života a možné spojení teoretických poznatků s praxí. Díky tomu si může ověřit, zda to co studuje a co ho baví, ho může bavit i při vykonávání budoucí profese.
 • Ing. Tomáš Kubeš
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  CREAL SA
  Chemin de la Dent d'Oche 1A, 1024 Ecublens, Švýcarsko
  Co-founder

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Ing.
  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Ing.

  Zodpovědnosti

  • In the startup, one does everything from coding to taking out the trash, but my speciality is understanding what would customer like and leading and helping others to make it happen.
  • I am also responsible for financials and strategy and helped CREAL to raise approximately 330 mil. CZK from private investors and public grants.

  Motivace

  • Although my first job was an IT specialist at CERN, I always yearned to create something from nothing. So I left CERN and went on to start 3 companies. First two were B2B software endeavors in Prague, you have never heard about them, but there are great things and money to be made in B2B without much attention. The last one is AR/VR deep tech startup in Switzerland, I believe you will hear about it in future. If you are interested to leave your comfort zone and jump into the unknown, let's talk.
 • Petr Vítů
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Ententee
  365/21, Za Poříčskou bránou, 186 00 Praha 8
  COO

  Vzdělání

  • ČVUT, FEL

  Zodpovědnosti

  • Strategické a operativní řízení střední společnosti – business, lidé, marketing, produkty, delivery, procesy.

  Motivace

  • Moje očekávání je dialog. Dvou rovnocenných partnerů. Který nás oba obohatí - oba máme svoje osobní zkušenosti a představy o světě, práci, kariéře i svém místě v tom všem. Ty moje pokrývají 30+ let ve firmách různých velikostí a organizací, od malých rodinných až k nadnárodním korporacím, od klientelistických způsobů řízení přes ta hierarchická až ke svobodné firmě a vlastnímu podnikání, od výkonných programátorských pozic přes role obchodní, produktově marketingové, HR, včetně těch ředitelských… Několik začátků na zelené louce a uvědomění si, že se umím vždycky znovu postavit na nohy a že všechno souvisí se vším :-) Ty vaše zase slibují váš osobní a nový pohled, vaše unikátní zkušenosti v jiném prostředí, které ještě neznám a zajímají mě.
 • Juraj Boldis
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Ernst & Young, s.r.o.
  Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1
  Solution architect (senior manager rank)

  Vzdělání

  • ČVUT – fakulta strojní

  Zodpovědnosti

  • Specializuji se na Architekturu (solution i enterprise) zejména v cloudu a poslední dobou i blockchain

  Motivace

  • Sdílení zkušeností a znalostí a také získání jiného pohledu na problémy od lidí zatím nezkažených oborem
 • Ing. Jaromír Kuželka
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Ernst & Young, s.r.o.
  Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1
  IT analytik

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze, FEL

  Zodpovědnosti

  • Business Analytik v týmu Financial Services Risk Management (FSRM)

  Motivace

  • Jsem rád, že mohu předávat nabyté znalosti dále. Myslím, že oblast IT analýzy je specifická tím, že odbornost se získává z velké části až zkušeností v praxi. Proto mi dává smysl začít s předáváním zkušeností co nejdříve, ideálně již při studiu. Na oplátku rád získám povědomí o současných studentech – o problémech, které řeší, jak se dívají na studium, život a profesní dráhu.
 • Ing. Ivana Nasadilová, M.A
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Ernst & Young, s.r.o.
  Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1
  Manažerka v oddělení Technologického poradenství

  Vzdělání

  • VŠE Praha, fakulta mezinárodních vztahů
  • Staffordshire University
  • University of Antwerp – joint universities study programme

  Zodpovědnosti

  • Mou specializací jsou implementace systémů a datové migrace, ale v poradenství se každodenně potkávám i s řadou příbuzných témat jako je např. business analýza, projektové řízení nebo testovací strategie.

  Motivace

  • Jako absolventka nedá-se-říct přímo technického oboru :) jsem se dostala k implementacím celopodnikových systémů, které mi umožnily objevit svět mezi „businessem“ a IT. Prošla jsem celou řadou pozic od business analytika přes koordinátora projektu, senior konzultanta až po vlastníka produktu ve velké nadnárodní korporaci. Na své cestě jsem vedle svých osobních zkušeností dodnes ráda za rady a zkušenosti mých zkušenějších a ostřílenějších kolegů a kamarádů. Nabízím tuto možnost zpátky a budu se těšit, že spolu najdeme čas a chuť probrat možnosti vaší kariérní cesty.
 • Ing. Jakub Tesař
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Ernst & Young, s.r.o.
  Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1
  Manažer týmu Inovací a technologického poradenství

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta elektrotechnická

  Zodpovědnosti

  • Specializuji se zejména na (agilní) projektové řízení, IT poradenství a technologické poradentsví se zaměřením na inovace, služby založené na nejnovějších technologiích a obecně inovativní řešení.

  Motivace

  • Po několikaleté zkušenosti z byznysového prostředí a mezinárodní praxe bych rád tyto zkušenosti nasdílel a zároveň motivoval k budování vlastní kariéry.
 • Samaras Alexandros
  Mentoring v jazycích: Angličtina
  FNZ Group
  Rašínova 637, 602 00 Brno-střed
  Graduate Analyst Tester, Delivery Dept.

  Vzdělání

  • M.Sc. Business Intelligence & Data Analytics

  Motivace

  • I believe it’s difficult for someone that has never worked in a business environment to search for a job right after graduation. Not having a clue on what the job – or even worse the sector – you apply to is in real life, may have a detrimental effect on your career and perhaps your life. Hence, I believe this programme is essential, as it raises an opportunity for some students to get familiar with our job, our company, and in a broader sense the fintech sector. This is good enough motivation for me to want to aid as much as my time allows
 • John Biggs
  Mentoring v jazycích: Angličtina
  Freelance
  Interim Manager

  Vzdělání

  • MSc – Master of Science (Construction Management) University of the West of England

  Zodpovědnosti

  • Experienced in the following fields - Transportation and Infrastructure, Aerospace & Defence, Government, Construction, Regeneration and Real Estate, Historical & Cultural
 • Ing. Peter Baulovič
  Mentoring v jazycích: Čeština
  GEMO a.s.
  Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc - Lazce
  Manažer projektu

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební

  Zodpovědnosti

  • Komplexní vedení, řízení a organizace stavebně montážních prací na svěřeném úseku stavby/celé stavbě, koordinace prací firemního týmu a subdodavatelů, koordinace prací s projektanty, architekty, investorem

  Motivace

  • Praxe během studia pro mě byla tou nejlepší školou – poznatky získané od svých zkušenějších kolegů jsem zúročil jak v době, kdy jsem se věnoval projekci, tak i při samotné realizaci staveb.
  • Poznatky získané od svých zkušenějších kolegů jsem zúročil jak v době, kdy jsem se věnoval projekci, tak i při samotné realizaci staveb. Nyní bych rád předával také své dosavadní zkušenosti získané z realizací významných projektů studentům, které bych tím chtěl inspirovat a sdílet s nimi své nadšení pro stavební obor.
 • Ing. Ivona Dvoranová
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Google Czech Republic, s.r.o.
  Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5
  Analytical Consultant

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague - Management and Economy of an Industrial Enterprise, Management of Development Projects

  Zodpovědnosti

  • Provides insights to the business through analysis of revenue and sales activity data to drive and effectiveness of our sales teams. Analyzes large amounts of data and seek opportunities to help clients maximize their online potential and meet their objectives. Responsible for operations, business planning and reporting within the region consisting of CZ, SK, HU & RO

  Motivace

  • Jako student ČVUT jsem v minulosti byla zapojená do mentoringového programu jako mentee a tato zkušenost byla pro mě velmi přínosná, proto bych se do programu ráda zapojila teď už z druhé strany a pomohla někomu dalšímu v rozvoji a směřování své kariéry.
 • Ing. Ingrid Popovič
  Mentoring v jazycích: Angličtina, Slovenština
  Google Czech Republic, s.r.o.
  Stroupežnického 3191/17, 150 00 Praha 5
  Product Marketing Manager for Czech Republic & Slovakia

  Vzdělání

  • Comenius University, Faculty of Management, Slovakia

  Zodpovědnosti

  • I'm managing Brand and Reputation for Czech Republic and Slovakia that is focused on digitisation, education and empowerment of students & SMBs to grow and succeed in their career and business. The most known programs are Google Digitální garáž and Pomáháme Česku růst.

  Motivace

  • I believe that one's success depends on the commitment to learn and develop each day in the area we're passionate about. My mentors have helped me to understand and develop my potential and I'll be glad to do the same for anybody else.
 • Viktor Jasanský, MSc., MBA
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Hexagon Metrology, s.r.o.
  Litvínovská 609/3, 190 00 Praha
  Regional Business Controller for CEE

  Vzdělání

  • SBS Swiss Business School, Zürich, Switzerland - MBA in International Management
  • Rotterdam School of Management, Rotterdam, The Netherlands - MSc. and CEMS Master’s degree
  • Institute of Economic Studies, Charles University - Economic Theories

  Zodpovědnosti

  • Controlling, interpreting and managing financial performance of the CEE region in Hexagon
  • Presenting our business performance to the management and consequently to shareholders
  • Sensing and detecting possible issues and opportunities
  • Ensuring we do things right (according to both – internal and external rules)
  • Being the right hand to the Vice President of CEE
  • Developing the business
  • Guiding and organizing the CEE Controller team (5 people)
  • Regular reporting of our financial performance withing the team
  • Forecasting and budgeting

  Motivace

  • Rád pomůžu studentovi/studentce lépe pochopit práci business controllera, aby se mohl/a lépe rozhodovat o své první pracovní pozici a rychleji se zorientoval/a ve svých kariérních plánech. Otevřeně jim mohu dát své nejlepší rady a budou tak schopni vyvarovat se chyb a snadněji rozpoznat příležitosti. Mně samotnému dá mentoring příležitost rozvíjet soft skills (listening, explaining, sensing, guiding). Mentoring je pro mě něco jako olej pro motor. Pomáhá plynulejšímu chodu. Prospívá jak menteemu a mentorovi tak ve finále i firmám.
 • Ing. Jan Beneš
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  HOCHTIEF CZ, a.s.
  Plzeňská 16, 150 00 Praha 5
  Head of Commercial and Technical Tender Department

  Vzdělání

  • CTU in Prague – Faculty of Civil Engineering

  Zodpovědnosti

  • Správnost nabídkového procesu v nadnárodní společnosti, kontrola věcné a finanční správnosti nabídek na stavební práce, technická kontrola projektů, chod nabídkového oddělení.

  Motivace

  • Motivací stát se mentorem je pro mne možnost navázání diskuze s mladými a nadějnými lidmi, kterým bych rád předal své zkušenosti z přechodu z akademické půdy do praxe a zkušenosti se začátky profesní kariéry. Myslím si, že studenti ČVUT mají velký potenciál, který je třeba podpořit a rozvíjet.
 • Ing. Jan Potůček
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  HOCHTIEF CZ, a.s.
  Plzeňská 16, 150 00 Praha 5
  Obchodní ředitel divize Dopravní stavby

  Vzdělání

  • ČVUT, Fakulta dopravní, Obor konstrukce a dopravní stavby (Betonové konstrukce a mosty 2009)

  Zodpovědnosti

  • Odpovídám za obchodní strategii Divize dopravní stavby s celorepublikovou působností. Mým úkolem je zajistit dostatečnou zásobu práce pro naše výrobní týmy a střediska. Společně s kolegy ve vedení se podílím na řízení a strategii celé divize.

  Motivace

  • Od programu očekávám, že já osobně a naše společnost poskytneme šanci studentům stavební fakulty poznat prostředí velké stavební společnosti s mezinárodním zázemím a pochopit principy jejího fungování, plánování a rozhodování. Zároveň se těším na zpětnou vazbu, získání pohledu dnešních studentů na stavařinu a vzájemnou inspiraci od dnes již mladší generace. Budu rád když si studenti a mladí zájemci o stavařinu uvědomí, že se jedná o perspektivní obor a oni osobně mají unikátní šanci být u velké změny celého stavebnictví, ať se jedná o digitalizaci či nové technologie. Program může v ideálním případě vést i k navázání dlouhodobé spolupráce, kde naše společnost preferuje navázání pracovního vztahu již během studia.
 • Ing. Pavel Růžička, PhD.
  Mentoring v jazycích: Čeština
  HOCHTIEF CZ, a.s.
  Plzeňská 16, 150 00 Praha 5
  Technický ředitel a člen dozorčí rady

  Vzdělání

  • Vysokoškolské (ČVUT V Praze, Fakulta stavební – Obor konstrukce a dopravní stavby), 2005
  • Postgraduální (ČVUT V Praze, Fakulta stavební – Obor konstrukce a dopravní stavby), 2009

  Zodpovědnosti

  • Nasazení vlastních technických a technologických kapacit na strategické projekty společnosti
  • Technický a technologický rozvoj v kličových oborech podnikání
  • Spoluzodpovědnost za plnění hlavních ekonomických ukazatelů společnosti (obrat, zisk, cash-flow, zásoba práce)
  • Koordinace technických záležitostí s mateřskou společností
  • Užší spolupráce s projektovými týmy u vybraných projektů společnosti

  Motivace

  • Stavebnictví se dlouhodobě potýká s nedostatečným počtem dělníků i absolventů středoškolských a vysokoškolských studijních programů. Moji hlavní motivací je případným studentům ukázat některé stavby, které právě realizujeme nebo budeme realizovat a přiblížit jim tak, že práce ve stavebnictví, kterou my děláme a oni mohou jednou dělat je ať už v kanceláři nebo přímo na stavbě velmi tvůrčí, zajímavá a zodpovědná a také pochopí, že díky této práci za sebou mohou nechat díky své činnosti nesmazatelnou stopu. Myslím si, že každého potěší, když může říci, že na konkrétním mostě, tunelu nebo i průmyslové hale se osobně podílel.
 • Ing. Milan Zajíček
  Mentoring v jazycích: Čeština
  HOCHTIEF CZ, a.s.
  Plzeňská 16, 150 00 Praha 5
  Specialista ředitele divize

  Vzdělání

  • ČVUT, FSV, obor Konstrukce a dopravní stavby

  Zodpovědnosti

  • Příprava cenové části zakázek divize dopravní stavby
  • optimalizace časových a technických parametrů zakázek
  • implementace know-how do kalkulací
  • tvorba databází a podkladů pro kalkulace na základě zpětné vazby z realizace
  • vedení týmu kalkulantů
  • koordinace přípravy zakázek
  • zaškolování absolventů a nových zaměstnanců do oblasti kalkulací dopravních staveb

  Motivace

  • Jako absolvent jsem na začátku kariéry získával zkušenosti od mnoha zkušených kolegů na různých pozicích ať už v přípravě či v realizaci staveb. Díky těmto radám a získanému rozhledu jsem se ocitl v pozici nachystat jakoukoliv dopravní stavbu, která se v ĆR soutěží. Jsem však člověk, který se neustále chce posouvat dále, a tak jsem přijal nabídku na manažerskou pozici, na které nestačí pouze technické znalosti, ale i dovednosti týkající se práce s lidmi. Upřímně není nic těžšího než práce s lidmi, a i tak mě tato práce naplňuje a několik let vedu tým lidí, předávám své zkušenosti nastupující mladé generaci a vychoval jsem mnoho vynikáních kalkulantů. Krom toho ve spolupráci s FSV přednáším a poskytuji konzultace při tvorbě diplomových prací. Vnímám tento program jako možnost poznat nové zajímavé lidi, rozšiřovat si své obzory, sbírat nápady a myšlenky, které ze své pracovní bubliny již nemusím vnímat. Na druhou stranu mohu nabídnout své letité zkušenosti nejen v oblasti problematiky přípravy dopravních zakázek, ale i s vedením týmu mnoha lidí, koordinace činností, výchovou talentů. Jsem připraven naslouchat a zároveň rozdávat to nejcennější do začátku každé kariéry – své zkušenosti. I když si člověk musí mnoho věcí poznat sám, tak ze své zkušenosti vím, že tato forma spolupráce má smysl a jsem připraven jí nabídnout všem zájemcům.
 • Ing. Jan Řehák
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  HW group, s.r.o.
  Rumunská 122, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
  Serial entrepreneur  / CEO

  Vzdělání

  • ČVUT FD, Management and economy in transportation & telecommunications

  Zodpovědnosti

  • Remote Monitoring Systems More than 80% of production is exported out of EU, world distribution network..

  Motivace

  • Těším se na spolupráci a motivovanými podnikateli na začátku jejich cesty. Máte nápad, jste si jistí technologií, ale hledáte jak z toho udělat byznys? Bez obalu a bez zbytečných teoretických pouček, často i přes příběhy mých úspěchů a pádů.. Třeba neuděláte některé chyby, které jsem udělal já.. Pak bude naše setkávání se smysluplné..
 • Ing. arch. Tereza Vlasáková
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Jordahl & Pfeifer Building systems
  Bavorská 856/14, 155 00 Praha 13
  Technical consultant engineer

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Civil Engineering

  Zodpovědnosti

  • Specializuji se na návrh ekonomicky výhodných technických řešení pro stavebnictví s využitím produktů, které vyrábí mateřské koncerny naší firmy. Naším zákazníků poskytuji odborné poradenství a v rámci našich dodávek se podílím na projekčním řešení. Součástí mojí práce je komunikace s investory, stavebníky, projekčními a statickými kancelářemi, zástupci stavebních a montážních firem a řešení koncepčních i praktických problémů spojených s uplatněním našich výrobků. Práce ve firmě Jordahl & Pfeifer nabízí vhled do složité reality dnešního trhu, kdy existuje mnoho chytrých, rychlých a efektivních řešení složitých stavebních detailů, která často ještě nejsou v projektech využívány naplno. Mohu nabídnout vhled do oblasti stavebnictví zaměřující se zejména na beton, konfrontaci s realitou projektování a výstavby, rychlé tempo od návrhu po kontrolu montáže na stavbě a účast na strategických jednáních.

  Motivace

  • Jako absolventka ČVUT, která se nevydala nejpřímější cestou do projekční praxe, ale zamířila k výrobci materiálu, chci dnešním studentům ukázat široké možnosti, které po dokončení školy budou mít a také mě baví spolupráce s vysokoškoláky, protože přináší zajímavé a inspirující myšlenky.
 • Leos Zacek
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Principal regional project engineer

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague, Food Technology and Processing

  Zodpovědnosti

  • I am using all of my experience gained during many years of major engineering projects management andexecution in a role of Global Technology Principal Engineer now. Building a number of new production capacitiesin area of confections and gum manufacturing allowed me to learn a lot about food processing technologies andhow to design and build efficient and modern production lines.

  Motivace

  • Sharing experience can be more effective than creating them by ourselves. It is priceless to see talented person to grow based on shared experiences.
 • Ing. Petr Hybský
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Metrostav, a.s.
  Koželužská 2450/4, Praha 8
  Stavbyvedoucí

  Vzdělání

  • ČVUT – fakulta stavební – obor konstrukce a dopravní stavby se zaměřením na geotechniku

  Zodpovědnosti

  • V rámci projektu mentoringu jsem ochotný se se zájemci podělit o své zkušenosti a přiblížit jim možnosti, které stavební praxe nabízí.

  Motivace

  • Pracuji v realizaci podzemních staveb na pozici stavbyvedoucího. Mou hlavní pracovní náplní je zrealizovat a do provozu uvést dílo, které je zhotoveno ve shodě s projektem, plní požadovanou funkci a splňuje veškeré požadavky na kvalitu. K tomu je potřeba technické plánování, časové a ekonomické rozvahy, znalosti legislativního rámce, ale i vedení lidí, organizaci strojní sestavy či dodávek stavebních materiálů.
 • Ing. Tomáš Kouřim
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina, Němčina
  Mild Blue s.r.o.
  Plzeňská 168/27, Praha 5
  CEO & Co-founder

  Vzdělání

  • Matematické modelování na FJFI ČVUT

  Zodpovědnosti

  • Vedení a budování firmy, tvorba strategie. Návrh algoritmů, architektury systémů. Byznys development. Finance, personalistika, marketing.

  Motivace

  • V průběhu své kariéry jsem nasbíral mnoho zkušeností na technických i manažerských pozicích v různých oborech. Práce s mladými lidmi mi dává velký smysl a vždy jsem rád v kontaktu se studenty. Od mentroského programu očekávám možnost předat své zkušenosti a zároveň získat jiný úhel pohledu a nadhled na to, co v Mild Blue děláme. Studenti mohou získat možnost zůčastnit se stáže a získat reálné a hodnotné zkušenosti z oblasti vývoje healthcare softwaru postaveného na umělé inteligenci.
 • Ing. Jan Kubant
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Mild Blue s.r.o.
  Plzeňská 168/27, Praha 5
  CTO & Co-founder

  Vzdělání

  • Inženýrské vzdělání na ČVUT - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  Zodpovědnosti

  • V našem startupu nesu odpovědnost za vyvíjené algoritmy. Své silné teoretické základy, které jsem získal na FJFI ČVUT oboru matematika, jsem prohloubil mnohaletou praxí, při níž jsem vytvořil desítky algoritmů postavených na umělé inteligenci a strojovém učení.

  Motivace

  • Studentům bych rád předal své zkušenosti, které jsem v průběhu své pracovní kariéry získal, ať už v oblasti leadershipu nebo z oblasti programování a AI. Mohu se podělit o to, jak to chodí ve startupu, ale i o zkušenosti ohledně různých soutěží a hackathonů, kde jsem nějaké ty ceny už posbíral. Od mentorského programu čekám, že se setkám buď s někým, kdo bude mít nějaký super projekt, který budu moci nějak pomoci to domyslet (ideálně něco co bude zajímavé matematicky a zároveň mít nějaký přesah) nebo třeba s někým koho budou zajímat naše projekty ve firmě a bude chtít s nimi nějak pomoci.
 • RNDr. Miroslav Lovčinský, PhD
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  MSD IT
  Riverview Building, Svornosti 3321/2, 15000 Praha 5
  Assoc. Director, Program/Project Management

  Vzdělání

  • Charles University - Faculty of Mathematics and Physics

  Zodpovědnosti

  • Responsible for portfolio of projects in research IT area and management of team of project managers working on research and manufacturing IT projects-programs

  Motivace

  • Mé důvody k účasti na programu jsou dva - jednak je to možnost využít a sdílet něco ze zkušeností, které jsem nasbíral a pak také možnost sám se něco nového naučit.
 • Bc. Simona Paslerová
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Partners Financial Services, a.s.
  Václavské náměstí 64, 110 00 Praha
  Consultant

  Vzdělání

  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

  Zodpovědnosti

  • V současné době jsem v ,,přípravce“ na manažerskou pozici. To obnáší školení týmu, personalistiku, finanční koučink a správa osobních financí u svých klientů, předávání kompetencí, finanční vzdělávání, spolupráce se středním a vrcholovým managementem a v neposlední řadě školení finanční gramotnosti nejen na ZŠ a SŠ v České republice.

  Motivace

  • Napadlo Tě někdy podnikat? Ale nebylo v čem? Chyběl kapitál? Nebo nebyli ti správní parťáci, se kterými by to šlo snadněji? Motivací pro mě zapojit se do mentoringu spočívá v tom, představit mladým lidem Školu podnikání pomocí které lze získat opravdové vzdělání podnikatele, které začíná od obchodního a finančního vzdělání po učení se personálních dovedností až po získání dovedností manažerských. Staneš se součástí něčeho smysluplného a velkého, co reálně lidem v České republice zvyšuje životní úroveň. Jedno je jisté – absolvováním školy podnikání získáš jiný pohled na budoucí pracovní život!
 • Rudolf Fošum
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Porr.cz
  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
  Hlavní stavbyvedoucí

  Vzdělání

  • Střední průmyslová škola stavební České Budějovice – Pozemní stavitelství

  Zodpovědnosti

  • Zodpovědnost za realizaci pozemních staveb ve společnosti PORR a.s. v Jihočeském kraji.

  Motivace

  • "Nabízím spolupráci s budoucími absolventy FS v oblasti stavební výroby – vedení staveb pozemního stavitelství, technologie realizace pozemních staveb, možnost pravidelné spolupráce v domluveném rozsahu při agendě vedení staveb (lze upřesnit dle konkrétních podmínek a možností studenta). • Nabízím také možnost diskuse seminárních prací a studentských projektů, pravidelné prázdninové praxe jako asistent stavbyvedoucího. Vše v regionu České Budějovice."
 • Roman Kozák
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Porr.cz
  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
  Vedoucí provozu Liberec

  Vzdělání

  • Střední průmyslová škola stavební Děčín – Pozemní stavby

  Zodpovědnosti

  • Zodpovědnost za realizaci dopravních staveb ve společnosti PORR a.s.

  Motivace

  • Skvělá příležitost pro studenta na ověření načerpaných teoretických znalostí s praxí v mezinárodní stavební společnosti. Nabízím předání dlouholetých zkušeností v oboru dopravních staveb. Preferujeme studenta pro region Ústeckého a Libereckého kraje. Nabízíme možnost pracovního uplatnění i během studia.
 • Ing. Tomáš Krejčí, MBA
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Porr.cz
  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
  Ředitel závodu železničních staveb

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební – Železniční stavby, Masarykův ústav vyšších studií - MBA

  Zodpovědnosti

  • Řízení závodu železničních staveb ve společnosti PORR a.s. na území České republiky.

  Motivace

  • Minimálně v posledním desetiletí podléhá stavební profese konkurenci jiných „cool“ zaměstnání. Přinejmenším v železničním stavitelství tak v horizontu dalších deseti let nebude potřebný kvalifikovaný personál na investiční záměry příštích vlád, spojených s přechodem na nízkoemisní druhy doprav. Proto, pokud se už někdo rozhodne nastoupit náročnou cestu stavebního inženýra, zaslouží si zvláštní pozornost a péči jako unikátní příležitost pro předání zkušeností, které posbírali jejich služebně starší kolegové. Rozdíl mezi požadavky na stavebního inženýra v praxi a studenta stavební fakulty je opravdu velký. Dle mých dávných vlastních zkušeností, praktické informace o dodavatelsko-odběratelských vztazích, stejně jako principy za jakých se realizují výstavbové projekty dopravní infrastruktury, nejsou středobodem výuky. Přitom v reálném životě stavitele často hrají prim. Těším se na setkání budoucími následovníky.
 • Ing. Martin Ředina, MBA
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Porr.cz
  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
  Ředitel oblasti mostních staveb

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební – Konstrukce a dopravní stavby, Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) - MBA

  Zodpovědnosti

  • Řízení oblasti mostních staveb ve společnosti PORR a.s. na území České republiky. Realizace silničních a železničních mostů.

  Motivace

  • Budu rád mentorem pro studenta, který má zájem o mostní stavby, abych mu přiblížil praxi v mezinárodní stavební společnosti a případně navázal možnou spolupráci. Budu rád sdílet své zkušenosti a naopak ocením svěží studentský pohled.
 • Ing. Ondřej Řezníček
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Porr.cz
  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
  Vedoucí projektu

  Vzdělání

  • VUT v Brně, fakulta stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby, Technical University of Denmark (DTU), Lyngby, Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby

  Zodpovědnosti

  • Od roku 2011 příprava a realizace významných dopravních staveb v ČR (dálnice D3, D11) i v zahraničí (rychlostní silnice S8 Varšava, Polsko) od pozice mistra až po projektového manažera.
  • Aktuální projekty: D11 1107 Smiřice – Jaroměř, I/16 Nová Paka – Obchvat

  Motivace

  • Mentoring v oblasti realizace a přípravy dopravních staveb většího rozsahu (typ dálnice, silnice první třídy) ve všech fázích projektu ve smyslu projektového řízení. Předávání a sdílení zkušeností nabytých po dobu mé praxe. Mentoring v oblasti aplikace teoretických vědomostí v každodenní realitě výstavbového projektu.
 • Petr Studihrad, DiS.
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Porr.cz
  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
  Vedoucí provozu železničních staveb

  Vzdělání

  • Vyšší odborná škola České Budějovice – Obor Inženýrské stavby

  Zodpovědnosti

  • Zodpovědnost za realizaci železničních staveb ve společnosti PORR a.s. oblast Čechy

  Motivace

  • Stavebnictví je velmi specifický obor, kde se střetávají různí lidé za stejným účelem, postavit dílo, které bude stát na vždy. Cesta k dosažení tohoto cíle je velmi těžká, ale stojí za to. Nastartovat pracovní kariéru v oboru, udělat si detailnější představu o specializaci v oboru, který daného studenta zajímá by mohlo ulehčit naše společné setkávání, na které se velmi těším.
 • Ing. Pavel Suchopárek
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Porr.cz
  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
  Vedoucí oddělení TZB

  Vzdělání

  • ČZU, Technická fakulta, Technologická zařízení staveb

  Zodpovědnosti

  • Zodpovědnost za projekty v oblasti TZB v PORR a.s.
 • Ing. Jaroslav Vopalecký
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Porr.cz
  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
  Vedoucí provozu Plzeň

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze – Dopravní inženýrství a spoje

  Zodpovědnosti

  • Zodpovědnost za realizaci dopravních staveb ve společnosti PORR a.s.

  Motivace

  • Z mého pohledu je důležité propojení teorie a praxe již v rámci studia a rád předám studentovi zkušenosti z oblasti dopravních staveb. Preferujeme studenta pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Samozřejmost je možnost pracovního uplatnění již v průběhu studia.
 • Ing. Petr Wagner
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Porr.cz
  Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
  Vedoucí přípravy

  Vzdělání

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební, bakalářský obor Městské stavitelství a inženýrství, magisterský obor Provádění staveb

  Zodpovědnosti

  • Vedoucí přípravy ve společnosti PORR a.s.

  Motivace

  • Celý svůj profesní život působím v oblasti pozemních staveb, jako stavební technik či stavební manažer a jsem autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Rád nabídnu studentovi propojení teorie s praxí.
 • Ing., Mgr. Petr Soukal, Ph.D.
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina, Ruština
  RE/MAX Elite
  Podbabská 81/17
  Majitel a CEO realitní kanceláře RE/MAX Elite

  Vzdělání

  • Vysoká škola ekonomická, fakulta informatiky a statistiky Bc. statistika a ekonometrie 1994-1997, Ing. statisticko pojistne inzenyrstvi 1997 -1999 , Ph.D. matematicke modely v ekonomie 1999-2004
  • Univerzita Karlova, Právnická fakulta  Mgr. právo a právní věda (2002-2008)

  Zodpovědnosti

  • Nyní majitel a CEO, od 2007 do 2019 vždy na pozici direct report to country manager, odpovědný za realizaci strategickych projektu.

  Motivace

  • Být v interakci s mladými talenty, znát jejich pohled na business a zároveň s nimi sdílet svůj pohled a předat zkušenosti z 23ti let práce (z toho 12 let mimo ČR a mimo EU, v regionech RU, UA, KZ, Indie)
 • Ing. Martina Hrušková
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Práčská 3338/3, CZ-106 00 Praha 10
  Vedoucí oddělení specialistů

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze - fakulta stavební

  Zodpovědnosti

  • Řízení projektů, koncepce výstavby nových staveb, vedení týmu specialistů, výběrová řízení na veřejné zakázka, metodika a aktualizace technických předpisů.

  Motivace

  • Jako absolvent ČVUT fakulty stavební bych studentům ráda přiblížila zajímavé projekty v oblasti dopravní infrastruktury. Chci jim umožnit zapojit se do projektů v oblasti stavitelství i dopravního inženýrství již v průběhu studia. Jsem velmi ráda v kontaktu s lidmi z různých oblastí, osobně přivítám nové impulzy a výzvy.
 • PhDr. Irena Jelínková Havránková
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Ředitelství silnic a dálnic ČR
  Práčská 3338/3, CZ-106 00 Praha 10
  Vedoucí oddělení náboru a vzdělávání, správní úsek

  Vzdělání

  • Univerzita J.A.Komenského Praha

  Zodpovědnosti

  • Vytváření a realizace personální strategie ŘSD ČR, strategie náboru a výběru nových zaměstnanců, zavádění nových HR procesů, stragegie vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, strategie tvroby procesu hodnocení zaměstnanců, vedení projektů v oblasti náboru, vzdělávání, rozvoje, hodnocení a interní komunikace, vedení týmu specialistů.

  Motivace

  • Jelikož se většinu mé kariérní dráhy věnuji personalistice, poslední 3 roky ve společnosti ŘSD ČR, kde jsem nastavila proces náboru a výběru zaměstnanců, zavedla pravidelné vzdělávání manažerů a v současné době pracuji na přípravě strategie hodnocení zaměstnanců, ráda bych nabídla studentům své zkušenosti z velké státní organizace s celorepublikovým působením, která je současně největším investorem dopravních staveb v České republice. Zároveň mohu nabídnout zprostředkování případné stáže, zpracování bakalářské či diplomové práce, v některém z organizačních útvarů ŘSD ČR. Ráda přijímám podněty a výzvy od mladé generace, jejichž vnímání světa je odlišné a proto velmi obohacující.
 • Ing. arch. Tomáš Truxa
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s., divize ISOVER
  Manažer technické podpory

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, obor Architektura a stavitelství

  Zodpovědnosti

  • Odborné poradenství v oblasti stavebních materiálů, konstrukcí a systémových řešení
  • Technická podpora v oblasti zelených střech, zelených fasád a dalších řešení modrozelené infrastruktury
  • Příprava EPD dokumentů pro kompletní portfolio výrobků ISOVER
  • Přínos a vliv výrobků společnosti Saint-Gobain na udržitelnou a ekologickou výstavbu a dopad na certifikace budov – LEED, BREEAM
  • Externí školení a prezentace pro architekty, projektanty, realizační firmy, developery a studenty a interní školení pro obchodní tým
  • Příprava zkoušek a vývoj materiálů a systémových řešení. Odborné články
  • Technická podpora na stavbách
  • Správa technických listů a katalogů výrobků ISOVER, návrhy konstrukčních detailů
  • Organizace Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain – příprava podkladů pro národní kolo, účast v porotě národního kola, komunikace se studenty a vyučujícími na vysokých školách.

  Motivace

  • Součástí mé pracovní náplně je práce se studenty, která mě velmi baví. Mentoring je přínosný projekt pro obě strany, který má pozitivní vliv na osobní rozvoj, znalosti a zkušenosti. Je to jedna z možností, jak studentům přiblížit reálné zkušenosti z praxe a ukázat jim praktické využití teoretických znalostí ze školy. Mentorovi přináší spolupráce se studenty nový, odlišný pohled na danou problematiku.
 • Ing. Jakub Vojanec
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Siemens
  Siemensova 1, 155 00 Praha 13 - Stodůlky
  Regional Sales Manager

  Vzdělání

  • Czech Technical University in Prague, Electrical engineering, Czech University of Life Sciences in Prague, Economics and Management

  Zodpovědnosti

  • My current responsibility is to develop business with electric drives in the Southeast Asia. I am kind of a “bridge” between our company organizations in the ASEAN countries and our German corporate management. I also have experience from different management, technical and sales positions from the past.

  Motivace

  • I like mentoring. In the past my mentors helped me to grow and to master challenges that I was facing. Nowadays I am providing mentoring to younger colleagues in our company. If I can help them this way it makes me feel good
 • Ing. Lukáš Radil
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Skanska, a.s.
  Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
  Oblastní manažer

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické, fakulta stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby

  Zodpovědnosti

  • Ve společnosti Skanska jsem vedoucím střediska realizující dopravní a inženýrské stavby v regionu Praha, Střední a Jižní Čechy. Druh a objem staveb se odvíjí od požadavků objednatele. Většinou se jedná o opravy či novostavby mostů, propustků, vozovek a letištních ploch s asfaltovým nebo cementobetonovým krytem včetně realizace výměny vozovkového souvrství, obnovu inženýrských sítí a dopravního vybavení.

  Motivace

  • Chtěl bych zapojit studenty, kteří mají zájem ať už o projekci nebo o samotnou realizaci dopravních a inženýrských staveb do praxe. Nabízím možnost poznat stavařinu na konkrétních projektech a zažít pocit, kdy to co je na papíře se mění v realitu.
 • Ing. Pavel Javorský
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Spolana
  Práce 657, Neratovice
  Investiční ředitel

  Vzdělání

  • ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav letecké dopravy

  Zodpovědnosti

  • spoluvytváření investičního plánu (dlouhodobý / krátkodobý)
  • supervize obnovovacích investičních projektů našich technologických zařízení a zároveň projektů rozvojových (rozvoj stávajících technologií, nové technologické celky)
  • supervize strategických projektů, výše investic 0,5 – 1 mld Kč/rok)
  • hledání možnosti dalšího strategického rozvoje a realizace těchto cílů

  Motivace

  • Pomoci studentům získat praxi v reálném pracovním životě, zároveň však také obdržet cenné informace v oblasti inovací, digitalizace, optimalizace, robotizace dle nejaktuálnějších trendů. Studenti následně své nápady mohou fakticky u nás prosadit a realizovat. Zároveň bych rád studentům ukázal výhody práce v chemickém průmyslu a navázal spolupráci s naší společností i do budoucna.
 • Ing. Petr Žalský, Ph.D.
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Statikon
  Štefánikova 229/5, 150 00 Praha 5
  Statik, vedoucí projekční kanceláře

  Vzdělání

  • Fakulta stavební ČVUT v Praze

  Zodpovědnosti

  • Jsem statik a posledních 12 let vedoucí firmy. Začínal jsem při vysoké škole a oboru se tedy věnuji něco přes 20 let. Není to moc, ale ani málo. Zodpovědnosti plynou z mé práce – jedná se o profesní odpovědnost za zpracované projekty, zodpovědnost za vedení a rozvoj firmy, za kolegy v práci, za firemní finanční toky. Musel jsem si na to zvyknout, neměl jsem to přirozeně dané.

  Motivace

  • Nacházím se někde uprostřed svého profesního života a mám pocit, že část nabytých zkušeností mohu předávat. Činím tak průběžně v rámci zaměstnání se svými kolegy, ale již od doby dokončení doktorského studia mám vnitřní nevyrovnaný účet s nenaplněním svých akademických ambicí. Myslím, že je toto cesta, jak to začít urovnávat. Očekávám, že do programu se hlásí studenti, kteří jsou zvídaví, jdou životu naproti a nenechají se vléct v jeho závěsu, jsou otevření, chtějí se učit a zajímá je nejen teorie, ale i praxe. Pokud někomu takovému mohu ukázat krásu, taje i temná zákoutí našeho povolání, pak je to přesně to, co si od mentoringu slibuji.
 • Ing. Roman Abraham, DiS
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice
  Vedoucí provozní jednotky (hlavní stavbyvedoucí)

  Vzdělání

  • ING – VŠEM Praha – Ekonomika a management, DiS – Železniční stavby
  • ČKAIT – Autorizovaný technik – Dopravní stavby, specializace kolejová doprava

  Zodpovědnosti

  • Nyní jsem přidělen na projekt Tramvajové trati Modřany – Libuš v Praze, předpokládaná realizace 04/2022 -05/2023. Zodpovědnosti: Řízení projektů železničních staveb, Vedení týmu/ Koordinace, Implementace BIM/LEAN do procesu realizace železničních staveb, Monitoring, Controllig

  Motivace

  • Mou motivací účastnit se tohoto programu je možnost studentům přiblížit reálné prostředí v průběhu realizace železničních staveb a sdílení získaných zkušeností z praxe. Osobně jsem si podobným programem při studiu prošel a ze získaných zkušeností jsem čerpal ve svém profesním životě. Zároveň vidím tento program jako vhodnou prezentaci naší společnosti STRABAG Rail a.s., přidanou hodnotou může být potenciální budoucí spolupráce se studentem po dokončení studia.
 • Ing. Tomáš Čabala
  Mentoring v jazycích: Čeština
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice
  Ekonomický ředitel, Pozemní stavitelství Praha

  Vzdělání

  • Fakulta stavební ČVUT, obor Ekonomika a management ve stavebnictví

  Zodpovědnosti

  • Pravidelná kontrola ekonomiky staveb a plnění ekonomických a časových plánů staveb, střednědobé plánování výkonů a výsledků oblasti, plánování stavu personálu. Komunikace s investory, příprava smluv, řešení krizových situací. Osobní účast a angažovanost na akvizicích oblasti. Motivace a řízení přímých podřízených. Kontrola dodržování koncernových pravidel.

  Motivace

  • V rámci vysokoškolského studia jsem sám absolvoval program mentoringu, který pro mě byl skvělou zkušeností a velkým přínosem pro budoucí kariéru. Nyní bych po 12 letech praxe rád předal své zkušenosti nabyté v oboru ekonomiky ve stavebnictví dalším mladým studentům
 • Ing. Terezie Erlebachová
  Mentoring v jazycích: Čeština
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice
  Ekonomická ředitelka oblasti

  Vzdělání

  • Vysokoškolské, Univerzita Pardubice, obor hospodářská politika a správa

  Zodpovědnosti

  • Odpovědnost za ekonomické výsledky svěřené oblasti o obratu 500-800 mil. Kč/ rok; vedení týmu ekonomů staveb; plánování stavební výroby; příprava smluvních vztahů s investory; příprava rozpočtu staveb, kontrola a aktualizace rozpočtů, vyhodnocování (controlling); reporting; schvalování faktur, pokladních dokladů, mezd; personální práce.

  Motivace

  • Už více než 20 let pracuji na ekonomických pozicích zejména v nadnárodních stavebních firmách a ráda bych předala své zkušenosti mladé generaci. Ve své praxi zjišťuji, že ekonomika staveb je náročná disciplína, kdy každý „výrobek“ je jiný, často neopakovatelný a pozice ekonoma vyžaduje poměrně širokou škálu vědomostí. Ráda bych studenty připravila na vstup do praxe a vedla je v prvních krocích. Současně se ráda dozvím teoretické novinky a směry, jak jsou prezentovány ve školách a zavedla je i k nám do praxe. Věřím, že budu mít možnost studentům představit společnost STRABAG a.s. a že své první kroky v praxi udělají právě zde např. v STRABAG trainee programech.
 • Ing. Václav Foltýn
  Mentoring v jazycích: Čeština
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice
  Vedoucí provozní jednotky

  Vzdělání

  • ČVUT, FSv, obor konstrukce a dopravní stavby

  Zodpovědnosti

  • Kompletní vedení velké stavby a provozní jednotky – vedení týmu lidí, časové řízení staveb, ekonomická zodpovědnost, plánovaní střednědobé strategie, komunikace s investory, dodavateli, projektanty.

  Motivace

  • Možnost poskytnout šanci nahlédnout do „budoucnosti“, tj. do pracovního života, který na každého dřív nebo později čeká. Nabídnout pohled z blízka na jeden z mnoha směrů, kterými se mohou studenti profesně vydat a umožnit jim si již v průběhu studia udělat názor, jestli je právě tento ten, kterému by se chtěli posléze věnovat nebo nikoliv. A to je ta hlavní motivace – umožnit šetřit čas při hledání své pozice na trhu.
 • Ing. Petr Girard
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice
  Vedoucí projektu

  Vzdělání

  • Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, obor Realizace staveb

  Zodpovědnosti

  • Komplexní řízení stavby z pozice generálního dodavatele, řízení veškerých prací na stavební zakázce, komunikace s investorem, projektanty, architekty, dodavateli, řízení vlastního týmu stavbyvedoucích, přípravářů, ekonomů, projektantů. Zodpovědnost za ekonomický výsledek projektu, dodržení harmonogramu a kvality prací. Náplní mé práce je komunikace s dodavateli jak v průběhu výběrových řízení, tak i v průběhu prací samotných, koordinace dodavatelů na stavbě, komunikace s investorem při změnových řízeních, vedení kontrolních dnů s investorem, dodavateli a projektanty, snaha o optimalizaci navržených řešení s cílem najít technicky a ekonomicky nejvhodnější.

  Motivace

  • Během studia byla pro mne praxe ve velké stavební firmě tím největším přínosem. Možnost zjistit, jak celý stavební proces funguje ve skutečnosti a nabrat zkušenosti od starších kolegů vás ve škole nenaučí. Navíc jsem ještě před ukončením studia právě díky této dlouhodobé praxi měl jasno, kam po škole nastoupím a co reálně budu v práci dělat. Rád bych nyní díky mentoringu předal své zkušenosti studentům a ukázal jim rozmanitost práce ve velkém stavební firmě. Mým cílem je, aby během mentoringu měli možnost vyzkoušet si různé pozice dle vlastního zájmu, byli vtaženi do skutečného dění na stavbě a získali tak co nejvíce informací a zkušeností. Byl bych rád, aby takto získali představu o tom, co vše zahrnuje práce na velkém stavebním projektu a budu doufat, že se s nimi budu v práci potkávat i po ukončení jejich studia.
 • Ing. Michal Jurečka
  Mentoring v jazycích: Čeština
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice
  Manažer projektu

  Vzdělání

  • magisterské na VUT FAST v Brně obor – Pozemní stavitelství

  Zodpovědnosti

  • EKONOMIKA STAVBY (fakturace, analýzy)
  • VEDENÍ A ŘÍZENÍ CELÉ STAVBY (koordinace prací, BOZP, jednání s investorem, TDI, projektanty a architekty)
  • PŘÍPRAVA STAVBY (výběr dodavatelů, příprava smluv)
  • KALKULACE (příprava rozpočtů změn)
  • KOMUNIKACE S TECHNICKÝM ODDĚLENÍM (řešení a navrhování dílenské a realizační dokumentace)

  Motivace

  • Rád bych představil svou práci jako komplexní obor, kde nejde jen o technické znalosti, ale je třeba umění komunikace, hledání kompromisů a alternativních řešení na místě, pod tlakem času a peněz. Výsledkem je pak radost ze stavby, která po realizaci slouží lidem. A protože vím, že tyto zkušenosti lze nejlépe předat rovnou při práci, přihlásil jsem se do tohoto programu. Na oplátku si rád vyslechnu názor, jestli směrem, kterým si myslíme, že máme stavebnictví vést, sdílí i nastupující generace, pro kterou vše připravujeme. Chtěl bych si tímto své představy ověřit a případně obohatit sebe i naši firmu o nové poznatky. Zároveň můžete nahlédnout do prostředí moderní firmy, která je branou do všech oborů stavebnictví. Silné zázemí dokáže nabídnout nespočet zajímavých projektů, kterých můžete být následně součástí.
 • Tomáš Macourek
  Mentoring v jazycích: Čeština
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice
  Vedoucí provozní jednotky

  Vzdělání

  • SŠ, obor Podnikání, řízení a obchod

  Zodpovědnosti

  • Zodpovídá za za kompletní realizaci zakázky, vedení přípravných a stavebních prací, zajišťování plnění zakázky v řádných termínech a v požadované kvalitě, zajištění reklamačních závazků

  Motivace

  • Zajistit potenciální kvalifikované zaměstnance a personální rezervy pro firmu, pomoci studentům určit směr a potřeby jejich osobního rozvoje a vyhodnocení důležitosti jednotlivých kroků při cestě k cíli, tedy zaměstnání v dopravním stavitelství.
 • Ing. Milan Pokorný
  Mentoring v jazycích: Čeština
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice
  Vedoucí projektu / Hlavní stavbyvedoucí

  Vzdělání

  • VŠ stavebně materiálové inženýrství

  Zodpovědnosti

  • Vedoucí projektu / Hlavní stavbyvedoucí – odpovědný za řízení výstavby (aktuálně Vanguard Praha)

  Motivace

  • Možná najdeme nového kolegu :)
 • Ing. Michal Urbánek
  Mentoring v jazycích: Čeština
  STRABAG a.s.
  Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice
  Vedoucí projektu

  Vzdělání

  • ČVUT, fakulta stavební, obor Systémové inženýrství ve stavebnictví

  Zodpovědnosti

  • Komunikace s investorem, s projektanty, se stavbyvedoucími, se subdodavateli, občas i s úřady
  • Plánování výstavby, organizace práce, dohled nad plnění termínů, kontrola financí, výběr subdodavatelů, návrhy úprav projektu – zejména po stránce realizovatelnosti

  Motivace

  • Rád bych zájemcům ukázal, co takové vedení stavební zakázky obnáší. Celkově je zasvětil do celé fáze stavebního díla: od záměru, přes projektování až k samotné realizaci. Doufám, že bych mohl alespoň v části zájemců vzbudit touhu zůstat ve stavebnictví, zejména pak přímo u výstavby. Je to totiž velmi různorodá činnost, žádný pracovní den nebývá stejný. Budu velmi rád, když se v budoucnu potkám se svým bývalým „mentee“ na stejném stavebním projektu.
 • Ing. Pavel Horák
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina, Němčina
  Projektový inženýr (průmyslová automatizace)

  Vzdělání

  • ČVUT Praha, Fakulta Elektrotechnická

  Zodpovědnosti

  • Koordinace vývoje a vývoj řídícího SW technologických zařízení pro farmaceutický a chemický průmysl
  • Participace na přípravě projektu, spolupráce s dalšími odděleními
  • Koordinace externích dodavatelů SW resp. komponent obsahujících spolupracující SW

  Motivace

  • K zájmu o účast v programu mě vede zájem o rozšíření povědomí studentů o tom, co všechno průmyslová automatizaci je. Také se rád podělím o své zkušenosti, nejen čistě technické, ale i co se týká vedení a motivování projektových týmů, a to i v multikulturním prostředí. V neposlední řadě také nabízím pohled do problematiky oblasti průmyslu, který podléhá silnému dohledu a regulaci (farmacie a biotechnologie). Zajímá mě ale také úhel pohledu, kterým na oblast průmyslové automatizace nahlíží student.
 • Ing. Martin Bajer
  Mentoring v jazycích: Čeština
  TTC Marconi s.r.o.
  Třebohostická 987, Strašnice
  Ředitel rozvoje obchodu

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

  Zodpovědnosti

  • Zodpovědnost za rozvoj obchodu ve společnosti se zaměřením na projekty převážně v oblasti bezpečnosti a komunikací

  Motivace

  • Rád bych se podělil o své zkušenosti a ukázal, že v našem oboru komunikací a bezpečnosti ukončením školy vzdělávání v podstatě teprve začíná. Z mého pohledu při přechodu do praxe není až tak důležitý objem aktuálních znalostí, jako aktivní přístup k neustálému sebevzdělávání a posouvání se stále dopředu. Z druhé strany mě zajímá pohled studentů na věci, které mě již připadají samozřejmé, a tak věřím ve vzájemné obohacení.
 • Ondřej Havlík
  Mentoring v jazycích: Čeština
  TTC Marconi s.r.o.
  Třebohostická 987, Strašnice
  Jednatel společnosti a ředitel strategického rozvoje se zaměřením na vyhledávání obchodních a investičních příležitosti (včetně

  Vzdělání

  • Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta podnikohospodářská

  Zodpovědnosti

  • Vyhledávání a realizace nových obchodních a investičních příležitostí za účelem dalšího rozvoje společnosti. Rozvoj obchodních aktivit napříč holdingovými společnostmi a správa majetku.

  Motivace

  • Těším se na spolupráci a zajímavou diskuzi s mladými a nadějnými lidmi, kterým mohu předat své praktické zkušenosti – od záměru po realizaci investičního projektu (nebo raději případu) či příležitosti. Bez obalu a bez zbytečných teoretických pouček, často i poukázáním na moje osobní chyby, které jsem udělal a poučil se z nich.
 • Ing. Radim Kopřiva, Ph.D
  Mentoring v jazycích: Čeština
  ÚJV Řež, a. s.
  Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
  Vedoucí oddělení Mechanické a korozní vlastnosti

  Vzdělání

  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

  Zodpovědnosti

  • Do prostředí jaderného výzkumu jsem se dostal víceméně náhodou při hledání praxe během studia ve třetím ročníku Strojní fakulty ČVUT. Před zahájením kariéry v ÚJV Řež jsem byl zcela přesvědčen, že jako student bez specializace nemám co, takto specificky zaměřené společnosti, nabídnout. Nakonec z toho vznikla dlouhodobá spolupráce v unikátním prostředí na zajímavých a ojedinělých projektech. V rámci programu mentoringu rád studentům představím praxi v specifickém prostředí zaměřeném na experimentální hodnocení vlastností ozářených materiálů jaderných elektráren a rád předám poznatky a zkušenosti z mého procesu transformace studujícího mladého pracovníka vědy a výzkumu do role manažera.

  Motivace

  • Rozšíření současné akreditované laboratoře pro mechanické zkoušení ozářených materiálů JE akvizicí týmu korozních zkoušek. Vedení pracovníků v týmech mechanického testování a autoklávových zkoušek (do 30 zaměstnanců). Rozšíření portfolia akreditovaných zkušebních metod o korozní praskání pod napětím a tahové zkoušky ozářených materiálů s malou deformací v prostředí primárního okruhu JE pro zajištění komplexní podpory provozu jaderných elektráren v oblasti zkoušení ozářených materiálů.
 • Ing. Martin Hradil
  Mentoring v jazycích: Čeština, Angličtina
  Unicorn
  Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 9
  Senior Consultant, Business Architect 

  Vzdělání

  • Ing. z VŠE Praha v oboru ekonomie a mezinárodních vztahů, MBA z City University of Washington

  Zodpovědnosti

  • Martin Hradil je zkušený senior konzultant, kompetentní za oblast energetiky, se zaměřením na obchodní a řídící systémy a aukční kanceláře. Jeho hlavní specializací je problematika HVDC interkonektorů, tedy podmořských vedení vysokého napětí. Regionálně má na starosti trh západní Evropy, jmenovitě Nizozemsko, Spojené království, Francie a Irsko. V rámci dalších projektů působil i v oblasti Balkánu a na ukrajinském trhu. Má také zkušenosti v oblasti budování zahraničních poboček a koordinaci mezinárodních týmů. Účastnil se rovněž nastavení principů služby a struktury týmu specializované podpory (Energy Helpdesk First Line Support) včetně zavedení principů on-line vzdělávání. Školí primárně v oblasti analýzy, projektové metodiky - se zaměřením na onboarding nových analytiků a projektových pracovníků v oblasti energetiky.

  Motivace

  • Nabízím prostor pro vzájemnou diskusi v oblastech analýzy a vedení projektů v oblasti IT a energetiky. Rád se podělím o své zkušenosti z mezinárodních projektů, obyčejných i velmi specifických. Na konkrétních příkladech si ukážeme, co v praxi může fungovat a co pravděpodobně narazí (a proč).
 • Ing. Jakub Trsek
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Unicorn
  Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 9
  Sales Director

  Vzdělání

  • ČVUT, Fakulta Elektrotechnická, Praha

  Zodpovědnosti

  • Pracuji v Unicornu více než 17 let a prošel jsem pozicemi od vývojáře, analytika, testera, projektového manažera, ředitele realizační divize až po pozice v rámci obchodu. Mám zkušenosti v oblasti energetiky či financí, jak v Čechách, tak na zahraničních projektech. V oblasti obchodu mám na starosti péči o naše klíčové klienty, což představuje strategii, presale a sales proces. Po zobchodování zakázek mám na starosti kromě komunikace s klientem, také i dohled nad řádnou realizací našich IT zakázek v termínech, rozpočtu, kvalitě a dohodnutém rozsahu. Pokud je na projektu problém, tak je to moje zodpovědnost a musím s kolegy problém vyřešit, a přitom zajistit řádnou komunikaci s klientem.

  Motivace

  • Sám si pamatuji, že pro mě bylo těžké v rámci studia získat praxi a byl jsem moc rád, když jsem tenkrát dostal šanci se něco naučit. A jsem za to do teď vděčný :). Rád bych to vrátil a proto nabízím možnost získat praxi pod mentorským dohledem na našem vybraném projektu v energetice či bankovnictví v roli analytika, programátora či testera, nebo mentoring v rámci projektového managementu či obchodních aktivit.
 • RNDr. Štěpán Verecký
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Unicorn
  Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 9
  Production Director

  Vzdělání

  • Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (MFF UK)

  Zodpovědnosti

  • V Unicornu a v oblasti IT pracuji od roku 2000. Prošel jsem si pozicemi jako analytik, ředitel projektu, senior konzultant a během 18-ti let svého působení jsem se podílel na řadě významných zakázek a projektů v bankovnictví či energetice. Vedl jsem a rozvíjel pobočky v Bratislavě a v Brně a také se věnoval produktovému rozvoji. Aktuálně jsem jako Production Director zodpovědný za řízení produkce, vedení a vzdělávání svého produkčního týmu, řízení realizace svěřených projektů a dodávek produktů a služeb, péči o své klienty a partnery. Je nezbytné, abych ve své pozici šel příkladem a osobně se aktivně účastnil realizace zakázek a přispíval tak k naplňování cílů a plánů společnosti Unicorn. Dlouhodobě se věnuji a zajímám o projektový management a metodiku vývoje SW, jsem členem Komory projektových manažerů a věnuji se vzdělávání a výchově nových projektových managerů.

  Motivace

  • Pokud si vzpomenu na své začátky, vždy si uvědomím, jak je důležité se mít od koho učit, mít možnost pozorovat profesionály při práci a čerpat ze zkušeností ostatních. Držím se hesla, že "dobrého managera z Vás neudělá školení, ale problémy, které musíte v praxi řešit". Jen tak se pozná, jak jste na to připraveni. Dobrá rada, zpětná vazba či společná diskuse nad reálnou problematikou je nejlepší způsob, jak v takových zkouškách obstát.
 • Jiří Dobiáš
  Mentoring v jazycích: Čeština
  Wienerberger s.r.o.
  Plachého 388/28, České Budějovice
  Head of Product Management

  Vzdělání

  • ČVUT Praha, stavební fakulta (Ing.), University of Salford, Manchester, stavební management (MSc.)
  • ČVUT Praha, stavební fakulta (Ph.D), téma postgraduální práce: Hodnocení veřejných zakázek pozemních staveb v kontextu nákladů životního cyklu

  Zodpovědnosti

  • Zodpovědnost za produktové portfolio značek Porotherm, Tondach a Semmelrock v České republice
  • Vstup na nové trhy a zavedení nových produktů do portfolia
  • Spolupráce na normotvorbě v České republice a Evropě
  • Řízení projektů vědy a výzkumu

  Motivace

  • Z vlastních zkušeností vím, jak je pro studenty důležité seznámení se s praxí. To platí zejména ve stavebnictví, které se velmi rychle mění, zrychluje a digitalizuje. Studentům mohu nabídnout mentoring v oblasti vedení lidí, projektového managementu, produktového managementu nebo moderního technického řešení staveb pozemního inženýrství.

Kontakt

Iva Peláková
Tel: 224 353 412
E-mail: iva.pelakova@cvut.cz

Po mých dřívějších pracovních zkušenostech jsem zaznamenal největší přínos v kvalitě a upřímnosti jednání. Nikde jsem zatím nepotkal tak otevřeného člověka na takto vysoké pozici.

Jan Žentek, student FIT